26.10.2018

ELY-keskus - Hakemus - Hyvä hallinto - Resurssit - Viipyminen - Ympäristönsuojelu

Käsittelyajat ELY-keskuksessa

Kantelussa arvosteltiin luonnonsuojelulaissa rauhoitettuja lajeja koskevien poikkeamislupahakemusten käsittelyaikoja ELY-keskuksessa. Käsittelyajat kysymyksessä olevassa viidessä tapauksessa olivat olleet  13-17 kuukautta.

Selvityksestä ja poikkeamislupapäätöksistä voitiin todeta, että kysymyksessä olevat asiat eivät olleet olleet yksinkertaisia. Hallintolain mukaisesti viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Kaikissa viidessä tapauksessa oli hakemusta täydennetty tai siihen oli tullut lisäselvitystä. Ainakin yhdessä tapauksessa hakemusta oli pyydetty täydentämään. Kaikissa viidessä tapauksessa oli pyydetty asiantuntijalausuntoa Luonnonvarakeskuksesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että viranomaisen on järjestettävä toimintansa siten, ettei yksilön oikeuksia vaaranneta myöskään, kun asiat ovat ruuhkautuneet. Hän totesi myös, että laillisuusvalvontakäytännössä resurssipulaa ei ole hyväksytty perusteluksi käsittelyn viipymiselle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei asioita ollut käsitelty ELY-keskuksessa ilman aiheetonta viivytystä. Hän kiinnitti ELY-keskuksen huomiota perustuslain 21 §:n 1 momentin sekä hallintolain 7 ja 23 §:n noudattamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.