25.10.2018

Asunto - Huolellisuus - Hyvä hallinto - Sosiaaliturva

Kansaneläkelaitoksen virheellinen menettely asumistukiasiassa

Kantelija oli muuttaessaan uuteen asuntoon marraskuun alusta alkaen toimittanut tiedon aikaisemman vuokrasopimuksensa päättymisestä Kansaneläkelaitokselle  2.10.2017.  Tieto vuokrasopimuksen päättymisestä oli saatu Kansaneläkelaitokselle myös entiseltä vuokranantajalta. Kantelijalta oli pyydetty asumistuen tarkistushakemus, jonka hän oli jättänyt 4.10.2017. Marraskuun asumistuen käsittelyä varten häneltä oli vielä pyydetty tuloselvitys, jonka hän oli toimittanut 30.10.2017. Päätös marraskuun asumistuesta oli annettu 30.10.2017, mutta marraskuun tuki oli jo lähtenyt maksuun entiselle vuokranantajalle.  Kansaneläkelaitoksen selvityksen mukaan tuen maksaminen siirretään tarvittaessa hakijalle itselleen, mutta kantelijan asiassa ei ollut tätä prosessia noudatettu.

Hallinnon asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta työtehtävien hoidossa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelijan asiaa käsiteltäessä  saatuun selvitykseen ei ollut perehdytty hallintolain edellyttämällä tavalla riittävästi ja huolellisesti, eikä sitä ollut otettu huomioon kantelijan asumistukea maksettaessa. Tämän seurauksena asumistuki oli maksettu virheellisesti entiselle vuokranantajalle. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota asioiden asianmukaiseen ja huolelliseen käsittelyyn hyvän hallinnon perusteiden edellyttämällä tavalla ja asian selvittämiseen hallintolain säännöksen mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.