24.10.2018

Henkilötiedot - Perusteleminen -Tietosuoja

Laki valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annettavaksi laiksi ja Valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta huomiota palvelukeskukselle ja Valtiokonttorille esitettyihin laajoihin tiedonsaantioikeuksiin ja esitti näiden oikeuksien täsmentämistä.

Lakiehdotusten perusteluissa huomiota kiinnitettiin täsmentämistä ja tarkennusta vaatineeseen suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskevaan osioon sekä laajempaa arviota edellyttävään palvelukeskuksesta annettavan lain 2 §:n kohdalla olleeseen mainintaan palvelukeskuksen asemasta henkilötietojen käsittelijänä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.