17.10.2018

Hankinta - Sähköinen asiointi

Sähköinen laskutus

Lausuntopyynnössä hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sähköisestä laskutuksesta pyydettiin muun ohessa kannanottoja esitysluonnoksen perusteluissa sähköisestä laskutuksesta lausuttuun.

Oikeuskanslerilla ei ollut lausuttavaa itse lakiluonnoksesta. Sähköisiä kuitteja koskevan esitysluonnoksen kohdan osalta oikeuskansleri kuitenkin kiinnitti huomiota siihen, että oman kansallisen standardin luominen, silloinkin kun se perustuisi eurooppalaiseen laskustandardiin, olisi omiaan muodostamaan markkinoillepääsyn esteitä ja niin muodoin rajoittamaan perusvapauksia, jos standardin mukaisten sähköisten kuittien toimittaminen asetettaisiin vaatimukseksi hankintayksikön kanssa asioitaessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.