10.10.2018

Käsittelyaika - Neuvonta - Oleskelulupa - Vastaus - Viipyminen

Käsittelyn viivästyminen ja käsittelyaikatiedusteluihin vastaaminen

"Muulla perusteella" haetun oleskeluluvan käsittely oli kestänyt Maahanmuuttovirastossa noin 16,5 kuukautta. Tästä ajasta hakemus oli odottanut käsittelyvuoroaan ns. yleisessä jonossa noin 14 kuukautta. Kantelija oli tiedustellut hakemuksen käsittelyvaihetta useita kertoja, kiirehtinyt asian käsittelyä ja pyytänyt arvioita päätöksen antamisen ajankohdasta. Hänelle oli annettu arvio päätöksen antamisajankohdasta vain yhden kerran kesällä 2017, hakemuksen oltua vireillä jo yli vuoden. Muilla kerroilla vastausta ei selvityksen mukaan ollut annettu, vaikka aiemmin arvioitu päätöksen antamisajankohta oli jo mennyt ohi.

Apulaisoikeuskansleri viittasi perustuslain, ulkomaalaislain ja hallintolain säännöksiin hyvästä hallinnosta, neuvonnasta ja käsittelyaika-arvion antamisesta ja totesi, ettei Maahanmuuttovirasto ollut niiden edellyttämällä tavalla vastannut kantelijan esittämiin kaikkiin pyyntöihin käsittelyaika-arvion antamisesta. Lisäksi hän katsoi, että kantelussa tarkoitetun hakemuksen käsittely oli aiheettomasti viivästynyt. Kun Maahanmuuttovirasto oli itsekin katsonut selvityksessään hakemuksen käsittelyn kestäneen liian pitkään, todennut, ettei virastosta ollut annettu arvioita päätöksen antamisen ajankohdasta siten kuin laissa ja Maahanmuuttoviraston sisäisessä ohjeistuksessa edellytetään, pahoitellut menettelyään sekä ilmoittanut kiinnittävänsä huomiota käsittelyaika-arvion antamiseen ja varmistavansa sisäisellä koulutuksella ja ohjeistuksella, että vastaisuudessa käsittelyaika-arvio annetaan jokaiselle pyydettäessä, apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi saattaa ratkaisussa esittämänsä näkökohdat Maahanmuuttoviraston tietoon ja huomioon otettaviksi vastaisuudessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.