10.10.2018

Hakemus - Huolellisuus - Hyvä hallinto - Päätös - Toimeentuloturva - Täydennyspyyntö

Kansaneläkelaitos menetteli virheellisesti perustoimeentulotukiasiassa

Apulaisoikeuskansleri arvosteli Kansaneläkelaitoksen menettelyä sen tehtyä kantelijalle kolme eri kertaa perustoimeentulotukipäätöksen, vaikka annettua määräaikaa liitteiden toimittamiseksi hakemuksen täydentämiseksi oli vielä jäljellä. Asian käsittelyssä ei ollut noudatettu  toimeentulotuesta annetun lain hakemuksen täydentämistä koskevaa säännöstä. Menettelyn seurauksena kantelijan toimitettua pyydetyt liitteet perustoimeentulotuesta oli tehty tarkistuspäätöksiä, mistä oli aiheutunut ylimääräistä työtä sekä myös kantelijalle epätietoisuutta ja vaivaa. Lisäksi kantelijan jo aiemmin toimittamia hakemuksen liitteitä ei ollut tarkistettu huolellisesti, ja häntä oli pyydetty tarpeettomasti toimittamaan uudelleen jo lähettämiään apteekin kuitteja.

Kantelija oli 30.9.2017 tekemällään hakemuksella hakenut perustoimeentulotukea myös marraskuulle. Hänelle 9.10.2017 ja 16.10.2017 annetuissa perustoimeentulotukipäätöksissä ei ollut kuitenkaan käsitelty hakemusta tältä osin eikä perusteltu tätä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan päätöksiä ei ollut perusteltu eikä niistä ilmennyt tieto asian ratkaisusta hallintolain 44 §:ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi muun muassa sen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota hyvän hallinnon perusteiden edellyttämään perustoimeentulotukihakemusten asianmukaiseen ja huolelliseen käsittelyyn sekä hallintolain  asiakirjan täydentämistä ja täydentämiselle asetettavaa määräaikaa, asian selvittämistä ja päätöksen sisältöä ja toimeentulotuesta annetun lain hakemuksen täydentämistä koskevien säännösten noudattamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.