1.10.2018

Hallinto - Rangaistus - Seuraamusmaksu - Säädösvalmistelu

Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevat sääntelyperiaatteet

Oikeuskansleri antoi lausunnon oikeusministeriön asettaman työryhmän mietintöluonnoksesta, joka sisälsi ehdotuksen lainvalmistelun tukena käytettäviksi hallinnollisten sanktioiden sääntelyperiaatteiksi.

Oikeuskansleri painotti lausunnossaan erityisesti perusoikeuksien turvaamista koskevaa sääntelyperiaatetta ja totesi, että rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevia säännöksiä valmisteltaessa on kattavasti arvioitava se, mihin perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin niillä on vaikutusta sekä tuotava esille ja käsiteltävä säännöksiä koskevassa hallituksen esityksessä nämä vaikutukset sekä otettava kantaa säännösten perustuslainmukaisuuteen ja siihen, kuinka ne täyttävät kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista seuraavat velvoitteet. Edelleen hän katsoi, että säädettäessä rangaistusluonteisista hallinnollisista seuraamuksista, on valmistelussa otettava huomioon myös perustuslakivaliokunnan kyseisten seuraamusten ja niiden säätämisestä esittämät sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössään esittämät kannanotot.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.