31.5.2018

Kantelu - Viipyminen

Kantelun käsittelyn viipyminen

Kantelija arvosteli työ- ja elinkeinoministeriötä siitä, ettei hän ollut saanut ratkaisua ministeriölle tekemäänsä kanteluun, joka koski TE-toimiston menettelyä. Kantelu oli saapunut ministeriöön 4.7.2016. Ministeriö oli pyytänyt asiasta TE-toimistolta selvityksen, joka oli saapunut ministeriölle 22.9.2016. Ministeriö antoi ratkaisun kanteluasiassa 23.4.2018.

Oikeuskansleri totesi, että perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa ja että hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan hallintoasia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Kanteluasian käsittely työ- ja elinkeinoministeriössä kesti lähes 21 kuukautta. Viivästys on selvityksen perusteella johtunut ministeriön rakennetyöttömyys ja toimeentulo -ryhmän haastavasta työtilanteesta ja käytettävissä olevien juristiresurssien sitomisesta täysimääräisesti säädösvalmisteluun. Ministeriön mukaan kanteluasia on jäänyt muun työkuorman vuoksi käsittelemättä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan se on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin henkilöresurssin lisäämiseksi ja vireillä olevien kanteluasioiden käsittelyaikoja pyritään jatkossa seuraamaan tarkemmin.

Oikeuskansleri totesi, että viranomaisen tulee huolehtia lakisääteisten velvoitteidensa hoitamisesta siten, että resurssien vähäisyys ei merkityksellisellä tavalla vaikuta perustuslaissa perusoikeutena turvattuun oikeuteen saada asia käsiteltyä ilman aiheetonta viivytystä. Koska kantelun käsittely työ- ja elinkeinoministeriössä oli aiheettomasti viivästynyt, oikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön huomiota perustuslain 21 §:n 1 momentissa ja hallintolain 23 §:n 1 momentissa säädettyyn velvollisuuteen käsitellä asia ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.