17.5.2018

Hyvä hallinto - Kunnallishallinto - Käsittelyaika - Vastaus

Aloitteeseen vastattava kohtuullisessa ajassa

Kaupungin tekninen lautakunta oli käsitellyt kantelijan 14.6.2011 tekemän tonttiliittymää ja kadun rakentamista koskevan aloitteen vasta 24.8.2017 sen jälkeen, kun asiaa oli oikeuskanslerinvirastosta tiedusteltu kanteluasiaan perehtymiseksi. Kaupungilta oli vastattu kantelijan "useisiin aloitteisiin" 1.6.2011, minkä jälkeen kantelija oli toimittanut kirjeen kaupunginjohtajalle ja aloitteen tekniselle lautakunnalle määrärahan varaamiseksi kirjelmässä mainittuihin hankkeisiin. Kaupunki esitti selvityksessään, että kaupungin yhdyskuntatoimessa oli vuonna 2011 työvoimavajeesta johtuvaa ruuhkaa. Selvityksen mukaan kantelijan asia oli jätetty enemmälti käsittelemättä, koska katuosuuden rakentaminen ei ollut vieläkään ajankohtaistunut.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että aloitteeseen tai kirjeeseen vastaaminen on hallintomenettelyllisenä kysymyksenä erotettava asian sisällöllisestä käsittelystä ja esitettyjen vaatimusten mukaisesti toimimisesta. Perustuslain oikeusturvasäännös ja hyvän hallinnon vaatimuksia ilmentävät hallintolain säännökset edellyttävät, että hallinnon asiakkaalle vastataan hänen esittämäänsä vaatimukseen tai aloitteeseen ilman aiheetonta viivytystä ja kohtuullisessa ajassa. Kuntalain mukaista aloitetta koskevat lisäksi erityiset säännökset. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginhallituksen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin ja kuntalain säännöksiin aloitteen käsittelemisestä. Kaupunki ei ollut menetellyt lain eikä omien hallinto- ja johtosääntöjensä mukaisella tavalla.    

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.