Valtiosopimukset: 2018

Valtiosopimukset numeroittain

75-56 55-36 35-16 15-1

75/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä muutoksista
74/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista
73/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
72/2018
Laki
Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
71/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
70/2018
Laki
Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
69/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta
Sopimus tms.
68/2018
Laki
Laki yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta
67/2018
Asetus
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta
66/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
Sopimus tms.
65/2018
Laki
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
64/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
63/2018
Laki
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta
62/2018
Asetus
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta
61/2018
Asetus
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Sambian mikro, pienten ja keskisuurten yritysten tukiohjelmalle Sambian kanssa tehdystä sopimuksesta
60/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
59/2018
Asetus
Ulkoministeriön asetus Ukrainan kanssa Ukrainan opetussektorin kehittämisestä tehdystä sopimuksesta
58/2018
Asetus
Ulkoasiainministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
57/2018
Asetus
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta
56/2018
Laki
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus-ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.