56/2015

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatie- kaluston teknisestä hyväksymisestä) muutosten voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) tarkistuskomitea on 24. kokouksessaan 25 -26 päivänä kesäkuuta 2015 päättänyt muuttaa kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitettä F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitettä G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä). Liitteen F muutoksella muutetaan yhtenäisiä teknisiä määräyksiä koskevaa liitteen 8 artiklaa ja kansallisia teknisiä vaatimuksia koskevaa liitteen 12 artiklaa. Liitteen G muutoksella muutetaan liitteen 2 artiklaa (Käsitteiden määrittely), 3a artiklaa (Vuorovaikutus muiden kansainvälisten sopimusten kanssa), 4 artiklaa (Menettely), 5 artiklaa (Toimivaltainen viranomainen), 6 artiklaa (Teknisten todistusten voimassaolo), 6a artiklaa (Menettelyä koskevien asiakirjojen tunnustaminen), 7 artiklaa (Kalustoyksiköihin sovellettavat määräykset), 7a artiklaa (Poikkeukset), 8 artiklaa (Rautatieinfrastruktuuriin sovellettavat määräykset), 10 artiklaa (Teknisten todistusten ja ilmoitusten hakeminen ja antaminen ja niihin liittyvät edellytykset), 10a artiklaa (Teknisten todistusten voimassaolon peruuttamista ja keskeyttämistä koskevat säännöt), 10b artiklaa (Arviointeja ja menettelyjä koskevat säännöt), 11 artiklaa (Tekniset todistukset), 12 artiklaa (Yhtenäiset mallit), 13 artiklaa (Rekisterit), 14 artiklaa (Merkit ja merkinnät), 15 artiklaa (Kalustoyksiköiden kunnossapito), 15a artiklaa (Junan kokoonpano ja liikennöinti), 16 artiklaa (Onnettomuudet, vaaratilanteet ja vakavat vauriot), 17 artiklaa (Kalustoyksiköiden pysäyttäminen ja palauttaminen), 18 artiklaa (Määräysten noudattamatta jättäminen), 19 artiklaa (Siirtymämääräykset) sekä 20 artiklaa (Erimielisyydet). Muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Määräykset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, eikä niitä Euroopan unionin ja valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) välisen liittymissopimuksen mukaan Suomessa sovelleta.

Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://www.otif.org/en/technology ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.