54/2015

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) Bernissä 25–26 päivänä kesäkuuta 2014 valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön tarkistuskomitean päätöksillä CR 25/NOT/Add. 1, CR 25/NOT/Add. 2 ja CR 25/NOT/Add. 3 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 7 päivänä marraskuuta 2014.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.