26/2015

Annettu: 26.02.2015

Valtioneuvoston asetus ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehtyyn pöytäkirjaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehtyyn pöytäkirjaan (SopS 83/2009) 29 päivänä lokakuuta 2014 tehty muutos on voimassa 29 päivästä lokakuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutoksen 28 päivänä maaliskuuta 2014.

2 §

Muutoksen määräykset ovat asetuksena voimassa.  

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2015.    

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2015

Liite

Rinnakkaisteksti

MUUTOS 1

SUOMEN HALLITUKSEN PUOLESTA TOIMIVAN SUOMEN PUOLUSTUS- MINISTERIÖN,

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

AUSTRALIAN PUOLUSTUS- MINISTERIÖN,

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUS- MINISTERIN,

ITALIAN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

RANSKAN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIN,

RUOTSIN PUOLUSTUSVOIMIEN

JA

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

VÄLILLÄ

OHJELMISTORADIOTEKNOLOGIAA KOSKEVASTA COALWNW-OHJELMASTA TEHTYYN PÖYTÄKIRJAAN

(lyhyt nimi: COALWNW MOU muutos 1)

JOHDANTO

Suomen hallituksen puolesta toimiva Suomen puolustusministeriö, Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriö, Australian puolustusministeriö, Espanjan kuningaskunnan puolustusministeriö, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeri, Italian tasavallan puolustusministeriö, Ranskan tasavallan puolustusministeri, Ruotsin puolustusvoimat ja Saksan liittotasavallan puolustusministeriö (jäljempänä "osapuolet"), jotka

ovat tehneet ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta pöytäkirjan (COALWNW-pöytäkirja), joka tuli voimaan 25 päivänä kesäkuuta 2009,

tahtovat muuttaa COALWNW-pöytäkirjaa lisätäkseen Kanadan puolustusministeriön ja Puolan tasavallan puolustusministerin COALWNW-pöytäkirjan uusiksi osapuoliksi, ja

tahtovat tehdä muita muutoksia COALWNW-pöytäkirjaan,

ovat sopineet seuraavaa:

I JAKSO

TARKOITUS

1.1. Tämän muutoksen tarkoituksena on lisätä Kanadan puolustusministeriö ja Puolan tasavallan puolustusministeri pöytäkirjan uusiksi osapuoliksi, vaihtaa ruotsalaisen osapuolen nimikettä ja muuttaa ohjauskomiteoita koskevia vaatimuksia hankesopimusten tasolla.

II JAKSO

MUUTOS

2.1. XV jakson 15.3. kappaleen (Uusien osapuolten osallistuminen) ja XVIII jakson 18.3. kappaleen (Muuttaminen, luopuminen, irtisanominen, voimaantulo ja voimassaolo) mukaisesti osapuolet täten keskinäisesti suostuvat muuttamaan COALWNW-pöytäkirjaa seuraavasti:

2.1.1. Korvataan nykyinen kansilehti seuraavalla kansilehdellä:

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN HALLITUKSEN PUOLESTA TOIMIVAN SUOMEN

PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

AUSTRALIAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMINISTERIN,

ITALIAN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

KANADAN PUOLUSTUS-

MINISTERIÖN,

PUOLAN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIN,

RANSKAN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIN,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMATERIAALI- HALLINNON JA

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

VÄLILLÄ

OHJELMISTORADIOTEKNOLOGIAA KOSKEVASTA COALWNW-OHJELMASTA

2.1.2. Muutetaan sisällysluettelossa olevia sivunumeroja siten, että ne vastaavat niitä muutoksia, jotka aiheutuvat Kanadan puolustusministeriön ja Puolan tasavallan puolustusministerin lisäämisestä allekirjoitussivuille.

2.1.3. Muutetaan johdannon ensimmäistä kappaletta lisäämällä siihen Kanadan puolustusministeriö ja Puolan tasavallan puolustusministeri sekä päivittämällä Ranskan tasavallan puolustusministerin ja Ruotsin puolustusvoimien nimikkeet siten, että ensimmäinen kappale on seuraavassa muodossa: "Suomen hallituksen puolesta toimiva Suomen puolustusministeriö, Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriö, Australian puolustusministeriö, Espanjan kuningaskunnan puolustusministeriö, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeri, Italian tasavallan puolustusministeriö, Kanadan puolustusministeriö, Puolan tasavallan puolustusministeri, Ranskan tasavallan puolustusministeri, Ruotsin kuningaskunnan puolustusmateriaalihallinto ja Saksan liittotasavallan puolustusministeriö (jäljempänä "osapuolet"), jotka"

2.1.4. Muutetaan IV jakson (Hallinto (organisaatio ja tehtävät)) 4.4. kappale seuraavaan muotoon: "Ohjauskomiteassa toimivat hankesopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten edustajat voivat muodostaa hankesopimuksen ohjauskomitean tai vaihtoehtoisesti valvoa hankesopimuksen mukaisia toimintoja, joita kansalliset hankejohtajat hallinnoivat. Jos hankesopimuksen ohjauskomitea muodostetaan, sen valvontatehtäviin kuuluu"

2.1.5. Muutetaan liitteen A (Hankesopimuksen malli) 6.1. kappale seuraavaan muotoon: "Tätä hanketta johtaa ja hallinnoi hankesopimuksen osapuolten puolesta [Valitaan yksi seuraavista:

organisaatio, joka koostuu hankesopimuksen ohjauskomiteasta (SC) ja (Huom: Tähän lisätään mahdolliset muut hanketta johtavat tai hallinnoivat organisaatiot ja yhteisöt.).

tai

yksi kansallinen hankejohtaja jokaiselta hankesopimuksen osapuolelta.]";

III JAKSO

VOIMAANTULOPÄIVÄ JA ALLEKIRJOITUS

3.1. Tämä muutos COALWNW-pöytäkirjaan tulee voimaan kaikkien osapuolten allekirjoitettua sen. Tämä muutos on voimassa saman ajan kuin COALWNW-pöytäkirja ja sen voimassaolo päättyy, kun COALWNW-pöytäkirja irtisanotaan tai sen voimassaolo päättyy. Kaikki muut COALWNW-pöytäkirjan määräykset pysyvät muuttumattomina, ellei niitä tässä muutoksessa ole nimenomaisesti muutettu.

3.2. Edellä oleva edustaa sitä, mitä osapuolet ovat sopineet tämän muutoksen sisältämistä asioista.

TEHTY, yhtenätoista (11) kappaleena englannin ja ranskan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, valtuutettujen edustajien toimenpitein.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.