18/2015

Annettu: 05.02.2015

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan voimaansaattamisesta sekä mainitun yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain (40/2015) 6 §:n nojalla:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) liitteeseen Lontoossa 4 päivänä joulukuuta 2008 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksen MSC.269(85) 2 liitteellä hyväksytyt muutokset sekä samassa yhteydessä päätöksellä MSC.268(85) hyväksytyn mainittuun yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottava osa tulevat voimaan 16 päivänä helmikuuta 2015 niin kuin niistä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutokset ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan, lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä, 15 päivänä joulukuuta 2014 ja tasavallan presidentti SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutokset ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan 23 päivänä tammikuuta 2015.  

2 §

SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutosten ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.  

3 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irto-lastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annettu laki (40/2015) tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2015.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2015.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.