51/2014

Annettu: 15.05.2014

Valtioneuvoston asetus Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M 261, M 269 ja M 273 voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaiset Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2014 tehdyt monenkeskiset sopimukset M 261, M 269 ja M 273, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, ovat voimassa 12 päivästä toukokuuta 2014 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimusten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2014.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.