31/2014

Annettu: 03.04.2014

Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa noottienvaihdolla Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014 tehty sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 49-50/2013) muuttamisesta on voimassa 28 päivästä maaliskuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2014.  

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

(Suomennos)

Noottienvaihto

1. Yhdistyneen kuningaskunnan Helsingissä olevan suurlähetystön nootti Suomen ulkoasiainministeriölle

Yhdistyneen kuningaskunnan edustusto esittää tervehdyksensä Suomen tasavallan ulkoasiainministeriölle ja sillä on kunnia viitata Lontoossa 7. päivänä kesäkuuta 2012 tehtyyn sopimukseen Suomen tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä taannoisiin Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten virkamiesten välisiin keskusteluihin, joissa todettiin suotavaksi muuttaa mainittua sopimusta, koska Yhdistyneen kuningaskunnan luokitusjärjestelmään on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 2. päivänä huhtikuuta 2014.

Sopimuksen 14 artiklan 2 kappaleessa määrättyjen sopimuksen muuttamismenettelyjen mukaisesti Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella on kunnia ehdottaa, että sopimusta muutetaan seuraavasti:

(1) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

(a) korvataan 2 kappaleessa tarkoitettu vastaavuustaulukko seuraavasti:

englannin kielellä:


suomen kielellä:

Suomen tasavallassa1In the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ERITTÄIN SALAINENUK TOP SECRET
SALAINENUK SECRET
LUOTTAMUKSELLINENNo equivalent
KÄYTTÖ RAJOITETTUUK OFFICIAL – SENSITIVE

(b) lisätään uusi 3 kappale seuraavasti:

englannin kielellä:

"3. The UK will afford LUOTTAMUKSELLINEN Classified Information an equivalent level of protection as it would for UK SECRET." ;

suomen kielellä:

"3. Yhdistynyt kuningaskunta antaa turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN luokitellulle tiedolle vastaavantasoisen suojan kuin turvallisuusluokkaan UK SECRET luokitellulle tiedolle.";

(c) numeroidaan 3 ja 4 kappale uudelleen 4 ja 5 kappaleeksi, tässä järjestyksessä.

(2) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

(a) korvataan 6 kappaleessa sana "RESTRICTED" ilmauksella "OFFICIAL – SENSITIVE".

(3) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

(a) korvataan 1 kappaleessa sana "CONFIDENTIAL" sanalla "SECRET";

(b) korvataan 2 kappaleessa sana "CONFIDENTIAL" sanalla "SECRET";

(c) korvataan 4 kappaleessa sana "RESTRICTED" ilmauksella "OFFICIAL – SENSITIVE".

(4) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

(a) korvataan 1 kappaleessa sana "CONFIDENTIAL" sanalla "SECRET";

(b) korvataan 3 kappaleessa sana "RESTRICTED" ilmauksella "OFFICIAL – SENSITIVE".

(5) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

(a) lisätään 3 kappaleeseen sana "the" sanojen "with" ja "national" väliin;

(b) lisätään 3 kappaleeseen englannin kielellä ilmaus "of the recipient" sanojen "regulations" ja "when" väliin;

lisätään 3 kappaleeseen suomen kielellä ilmaus "vastaanottajan " sanojen "hävitetään" ja kansallisten" väliin.

(6) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

(a) korvataan 1 kappaleessa sana "CONFIDENTIAL" sanalla "SECRET";

(b) korvataan 4 kappaleessa sana "RESTRICTED" ilmauksella "OFFICIAL – SENSITIVE".

Jos Suomen tasavallan hallitus hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen, Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystöllä on kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja Suomen tasavallan ulkoasiainministeriön vastausnootti muodostavat sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja että muutossopimus tulee voimaan vastauksen päivämääränä ja sitä sovelletaan 2. päivästä huhtikuuta 2014 lukien.

Yhdistyneen kuningaskunnan Helsingin-suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta uudistaakseen Suomen tasavallan ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Helsinki, 21 päivänä maaliskuuta 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Suomen ulkoasiainministeriön nootti Yhdistyneen kuningaskunnan Helsingissä olevalle suurlähetystölle

Suomen tasavallan ulkoasiainministeriö esittää tervehdyksensä Yhdistyneen kuningaskunnan Helsingin-suurlähetystölle ja sillä on kunnia viitata suurlähetystön 21 päivänä maaliskuuta 2014 päivättyyn noottiin nro 10/14, jossa ehdotetaan muutettavaksi Lontoossa 7. päivänä kesäkuuta 2012 tehtyä sopimusta.

Suomen tasavallan ulkoasiainministeriöllä on kunnia ilmoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystölle, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy edellä esitetyn ja että suurlähetystön nootti ja tämä vastausnootti, jonka ulkoasiainministeriö antaa Suomen tasavallan hallituksen puolesta, muodostavat sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja että muutossopimus tulee voimaan vastauksen päivämääränä ja sitä sovelletaan 2. päivästä huhtikuuta 2014 lukien.

Suomen tasavallan ulkoasiainministeriö käyttää tätä tilaisuutta uudistaakseen Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014

1Ruotsin kielellä kirjoitettuihin tai ruotsiksi käännettyihin asiakirjoihin tehdään ruotsinkieliset turvallisuusluokitusmerkinnät. Ruotsinkieliset luokitusmerkinnät voidaan tehdä myös muissa tapauksissa, jos Suomen valtion viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Suomenkielisiä turvallisuusluokitusmerkintöjä vastaavat ruotsinkieliset merkinnät ovat: ERITTÄIN SALAINEN – YTTERST HEMLIG, SALAINEN – HEMLIG, LUOTTAMUKSELLINEN – KONFIDENTIELL ja KÄYTTÖ RAJOITETTU – BEGRÄNSAD TILLGÅNG.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.