Valtiosopimukset: 2013

Valtiosopimukset numeroittain

98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

38/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus Kazakstanin diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
37/2013
Laki
Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
36/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
Sopimus tms.
Sopimusteksti
35/2013
Laki
Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
34/2013
Ilmoitus
Ympäristöministeriön ilmoitus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen liitteen A muutoksen voimaantulosta
33/2013
Ilmoitus
Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen III muutoksen voimaantulosta
32/2013
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ympäristöhallinnon vahvistamishankkeen muuttamisesta Laosin demokraattisen kansan-tasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta
31/2013
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ahvenanmaan demilitarisoidun ja neutralisoidun alueen rajojen teknisestä määrityksestä
30/2013
Ilmoitus
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF) nojalla tehdyn kalustorekisteriä koskevan päätöksen voimaantulosta
29/2013
Ilmoitus
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen liitteen sekä sopimukseen liittyvän säännöstön A osan voimaantulosta
28/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Liberian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Sopimusteksti
27/2013
Laki
Laki Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
26/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
25/2013
Laki
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
24/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Sopimusteksti
23/2013
Laki
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista
22/2013
Ilmoitus
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
21/2013
Ilmoitus
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
20/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Pöytäkirjan teksti
19/2013
Laki
Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.