79/2013

Annettu: 07.11.2013

Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Dominican kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (854/2010) 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 340/2012:

1 §

Veroasioita koskevista tiedoista Suomen tasavallan hallituksen ja Dominican yhteisön hallituksen välillä Pariisissa 19 päivänä toukokuuta 2010 tehty sopimus on voimassa 27 päivästä maaliskuuta 2013 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 8 päivänä syyskuuta 2010 ja tasavallan presidentti 1 päivänä lokakuuta 2010. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 25 päivänä helmikuuta 2013.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (854/2010) tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2013. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2013.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.