28/2013

Annettu: 14.02.2013

Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Liberian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (130/2011) 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 344/2012:

1 §

Veroasioita koskevista tiedoista Suomen tasavallan hallituksen ja Liberian tasavallan hallituksen välillä Pariisissa 10 päivänä marraskuuta 2010 tehty sopimus on voimassa 12 päivästä kesäkuuta 2012 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 1 päivänä helmikuuta 2011 ja tasavallan presidentti 11 päivänä helmikuuta 2011. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 14 päivänä toukokuuta 2012.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (130/2011) tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2013. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2013.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.