109/2010

Annettu: 11.11.2010

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on ilmoittanut 5 päivänä lokakuuta 2010 kirjeellä C.N.626.2010.TREATIES-4 (Depository Notification), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (ECE) vaarallisten aineiden kuljetustyöryhmän (WP.15) 84―88 kokouksessaan päättämät muutokset (ECE/TRANS/WP.15/204) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan. Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 23 päivänä syyskuuta 2010.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa näistä muutoksista myös tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.  

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.