33/2009

Annettu: 12.06.2009

Tasavallan presidentin asetus Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Uuden tunnusmerkin käyttöönotosta Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 tehty Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 9 päivänä joulukuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä joulukuuta 2008 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Sveitsin liittoneuvoston huostaan 14 päivänä tammikuuta 2009, tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2009.

2 §

Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käytöstä tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annettu laki (944/2008) tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2009.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2009.  

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.