85/1996

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa tänään sopimusta Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (jäljempänä ''sopimus'') allekirjoittaneet ovat sopineet seuraavista määräyksistä, jotka ovat sopimuksen olennainen osa:

1. Sopimuksen 5 artiklan 4 kappale

Ratkaistaessa 5 artiklan 4 kappaleen mukaan kysymystä, onko tämän kappaleen a)-c) kohdassa mainittujen toimintojen yhdistelmän katsottava merkitsevän, että kiinteä toimipaikka on olemassa, on kiinnitettävä huomiota muun muassa siihen seikkaan, että yhdistetty toiminta on erityisten olosuhteiden taustaa vasten ainoastaan valmistelevaa tai avustavaa.

2. Sopimuksen 5 artiklan 4 kappaleen b) kohta

Sopimuksen 5 artiklan 4 kappaleen b) kohdan määräysten estämättä sanonnan ''kiinteä toimipaikka'' katsotaan käsittävän kiinteän liikepaikan pitämisen ainoastaan tavaroiden ostamiseksi, milloin kiinteää liikepaikkaa pitävä yritys vie tavarat maasta.

3. Sopimuksen 7 artiklan 3 kappale

Tämä kappale ei velvoita sopimusvaltiota sallimaan tiettyjen menojen täydellistä vähentämistä, jos niiden vähentämistä on rajoitettu tuloa määrättäessä tämän valtion sisäisessä lainsäädännössä tai sallimaan sellaisten menojen vähentämistä, joita ei luonteensa perusteella yleisesti saa vähentää tämän valtion sisäisen lainsäädännön mukaan.

4. Sopimuksen 7 artiklan 5 kappale ja 24 artikla

Sopimuksen 7 artiklan 5 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, milloin kiinteä toimipaikka, joka osti tässä kappaleessa mainitut tavarat, vie ne maasta.

5. Sopimuksen 12 artikla

Artiklan 2 kappaleen mukaista lähteellä tapahtuvan verotuksen rajoitusta Argentiinan osalta sovelletaan, edellyttäen, että sen sisäisen lainsäädännön rekisteröintiä, oikeaksi todistamista ja laillistamista koskevia vaatimuksia on noudatettu.

6. Sopimuksen 24 artikla

Tämän sopimuksen määräysten ei katsota estävän sopimusvaltiota soveltamasta vajaata oman pääoman rahoitusta (thin capitalisation) koskevia sisäisen lainsäädäntönsä määräyksiä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Buenos Airesissa 13 päivänä joulukuuta 1994 kahtena suomen-, espanjan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.