121/1992

Annettu: 06.01.1993

Asetus Asetus Romanian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1992 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen välinen sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojelua koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1380/92) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 4 päivänä joulukuuta 1992 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 6 päivänä tammikuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Romanian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 4 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1380/92) ja tämä asetus tulevat voimaan 6 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.