91/1991

Annettu: 15.11.1991

Asetus Asetus Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutusäännöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1989 tehty Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välinen sopimus Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä, jonka eräät määräykset on hyväksytty 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla lailla (1331/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 27 päivänä maaliskuuta 1991, on voimassa 9 päivästä lokakuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta 27 päivänä maaliskuuta 1991 annettu laki (1331/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.