Valtiosopimukset: 1985

Valtiosopimukset numeroittain

75-48 47-25 24-4

24/1985
Asetus
Asetus Australian kanssa tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen ja Australian välinen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva SOPIMUS
23/1985
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteen muutosten voimaantulosta
22/1985
Asetus
Asetus matkatavaran verotuksesta Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa 26 päivänä maaliskuuta 1980 tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA matkatavaran verotuksesta Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa 26 päivänä maaliskuuta 1980 tehdyn sopimuksen muuttamisesta
21/1985
Asetus
Asetus Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan satamien välisessä liikenteessä olevien matkustaja-alusten muonittamista koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan satamien välisessä liikenteessä olevien matkustaja-alusten muonittamista koskevan sopimuksen muuttamisesta
20/1985
Asetus
Asetus yksityisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Yksityisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskeva TULLIYLEISSOPIMUS
19/1985
Asetus
Asetus Neuvostoliiton kanssa yhteistyötä posti- ja teleliikennealalla koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välillä yhteistyöstä posti- ja teleliikennealalla
18/1985
Asetus
Asetus Bulgarian kanssa tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Bulgarian kanssa tehdyn maksusopimuksen muutokset
16/1985
Asetus
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
15/1985
Asetus
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen TOINEN LISÄPÖYTÄKIRJA
14/1985
Asetus
Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan Eurooppalaisen yleissopimuksen LISÄPÖYTÄKIRJA
13/1985
Laki
Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
12/1985
Asetus
Asetus vuoden 1983 kansainvälisen kahvisopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä kahvin tuonnin säännöstelemisestä sanotun sopimuksen perusteella annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
VUODEN 1983 KANSAINVÄLINEN KAHVISOPIMUS
11/1985
Laki
Laki vuoden 1983 kansainvälisen kahvisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä kahvin tuonnin säännöstelemisestä sanotun sopimuksen perusteella
10/1985
Asetus
Asetus eräiden yhteisten konossementtimääräysten vahvistamisesta Brysselissä 25 päivänä elokuuta 1924 tehdyn ja pöytäkirjalla 23 päivänä helmikuuta 1968 muutetun kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA 25 päivänä elokuuta 1924 allekirjoitetun ja pöytäkirjalla 23 päivänä helmikuuta 1968 muutetun eräiden yhteisten konossementtimääräysten vahvistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta
9/1985
Asetus
Asetus eräiden yhteisten konossementtimääräysten vahvistamisesta Brysselissä 25 päivänä elokuuta 1924 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Brysselissä 25 päivänä elokuuta 1924 allekirjoitetun eräiden yhteisten konossementtimääräysten vahvistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta
8/1985
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus valaanpyynnin säätelyä koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän säännöstön muutosten voimaantulosta
7/1985
Asetus
Asetus Kreikan kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen ja Kreikan Tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS
6/1985
Asetus
Asetus Kanadan kanssa tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen ja Kanadan välinen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva SOPIMUS
5/1985
Asetus
Asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva YLEISSOPIMUS (COTIF)
Sopimus tms.
Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) erioikeuksia ja vapauksia koskeva PÖYTÄKIRJA
4/1985
Laki
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) eräiden määräysten hyväksymisestä
Valtiosopimukset numeroittain

75-48 47-25 24-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.