18/1982

Annettu: 04.06.1982

Asetus Asetus Saksan Liittotasavallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1979 Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (379/82), ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 19 päivänä joulukuuta 1980 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä toukokuuta 1982, tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Saksan Liittotasavallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 19 päivänä joulukuuta 1980 annettu laki (379/82) ja tämä asetus tulevat voimaan 4 päivänä kesäkuuta 1982.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1982

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.