7/1973

Asetus Ruotsin kanssa mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun eduskunta 21 päivänä joulukuuta 1972 on hyväksynyt Tukholmassa 29 päivänä syyskuuta 1972 Suomen ja Ruotsin välillä mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa tehdyn sopimuksen ne määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen ja ratifiointia koskevat nootit vaihdettu 15 päivänä tammikuuta 1973, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1973.

SOPIMUS Suomen ja Ruotsin välillä mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa.

Suomen Tasavallan hallitus ja Ruotsin Kuningaskunnan hallitus,

jotka ovat päättäneet vahvistaa mannermaajalustalla Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa ole vien niiden alueiden välisen rajan, joilla toisaalta Suomella ja toisaalta Ruotsilla on täysi valtaisot oikeudet tutkia ja hyväksikäyttää luonnonvaroja,

ovat ottaneet huomioon Genevessä vuonna 1958 tehdyn mannermaajalustaa koskevat yleissopimuksen, sopineet seuraavaa:

1 artikla

Raja niiden mannermaajalustan alueiden välillä, joilla toisaalta Suomella ja toisaalta Ruot silla on täysivakaiset oikeudet tutkia ja hyväksikäyttää luonnonvaroja, on periaatteessa niiden perusviivain välinen keskiviiva, joista maiden aluemerien leveys lasketaan. Tästä periaatteesta on kuitenkin poikettu ottamalla huomioon Geneven yleissopimuksessa tarkoitettuina erityisinä asianhaaroina ne rajaviivat jotka vahvistettiin osaksi vuonna 1811 Haminan rauhan jälkeen laaditussa topografisessa rajanselityksessä ja osaksi Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevassa 20 päivänä lokakuuta 1921 tehdyssä sopimuksessa. Jotta raja saisi käytännöllisen ja tarkoituksenmukaisen kulun, muodostuu se suorista viivoista niiden pisteiden välillä, jotka on määrätty 2-4 artikloissa.

2 artikla

Rajan pohjoisena lähtöpisteenä on piste jossa Ruotsin aluemeren ulkoraja kohtaa Suomen ja Ruotsin välisen merirajan. Pisteen koordinaatit ovat:


  65°31,8'P  24°08,4'I  (piste 1)

Tästä pisteestä alkaen raja yhtyy Suomen merirajaan siihen pisteeseen asti, jossa Suomen aluemeren ulkoraja kohtaa merirajan. Pisteen koordinaatit ovat:


  65°30,9'P  24°08,2'I  (piste 2)

3 artikla

Pisteestä 2 raja kulkee seuraavien pisteiden kautta:


  63°40,0'P  21°30,0'I  (piste 3)
  63°31,3'P  20°56,4'I  (piste 4)
  63°29,1'P  20°41,8'I  (piste 5)
  63°20,0'P  20°24,0'I  (piste 6)
  62°42,0'P  19°31ù5'I  (piste 7)
  60°40,7'P  19°14,1'I  (piste 8)
  60°22,5'P  19°09,5'I  (piste 9)
  60°22,3'P  19°09,5'I  (piste 10)

Piste 9 on Ruotsin aluemeren ulkorajan sekä pisteen 8 ja Märketin (piste 16 vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimuksessa) kautta kulkevan suoran viivan leikkauspiste.

Pisteestä 9 pisteeseen 10 yhtyy raja Ruotsin merirajaan. Piste 10 on Suomen aluemeren ulkorajan sekä pisteen 8 ja Märketin kautta kulkevan suoran viivan leikkauspiste.

4 artikla

Pisteen 10 eteläpuolella alkaa raja uudestaan siitä pisteestä, jossa Suomen ja Ruotsin aluemeret lakkaavat rajoittumasta toisiinsa. Pisteen koordinaatit ovat:


  60°14,2'P  19°06,5'I  (piste 11)

Pisteestä 11 yhtyy raja Suomen merirajaan pisteeseen, jonka koordinaatit ovat:


  60°13,0'P  19°06,0'I  (piste 12)

Pisteestä 12 kulkee raja seuraavien pisteiden kautta:


  60°11,5'P  19°05,2'I  (piste 13)
  59°47,7'P  19°39,4'I  (piste 14)
  59°47,5'P  19°39,7'I  (piste 15)
  59°45,2'P  19°43,0'I  (piste 16)
  59°26,7'P  20°09,4'I  (piste 17)

Pisteiden 14, 15 ja 16 välillä yhtyy raja Suomen aluemeren ulkorajaan.

5 artikla

Artikloissa 3-4 mainitut pisteet 8, 13, 15 ja 17 ovat samat kuin vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimuksen pisteet 17, 15, 14 ja 13.

6 artikla

Artikloissa 2-4 mainittujen pisteiden 117 sijainnit merkitään oheiseen kolmeen suomalaiseen merikarttaan, nimittäin

n:o 3 mittakaava 1:350000, painos 1969 II;

n:o 5 mittakaava 1:350000, painos 1971 II;

n:o 904 mittakaava 1:200000, painos 1971 III.

Kaikki tässä sopimuksessa mainitut koordinaatit ovat näiden merikarttojen koordinaattijärjestelmän mukaiset.

7 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava. Sopimus tulee voimaan sitten, kun molemmat hallitukset Helsingissä tapahtuvalla noottienvaihdolla ovat ilmoittaneet toisilleen ratifioineensa sen.

Tehty Tukholmassa 29 päivänä syyskuuta 1972 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaiset.

PÖYTÄKIRJA

Suomen ja Ruotsin välillä mannermaajalustan rajoja Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa koskevan sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ovat allekirjoittaneet valtuutetut sopineet siitä, että mikäli merenpohjassa tai sen sisustassa olevat luonnonvarat ulottuvat sopimuksen artikloissa 2-4 määrätyn rajalinjan molemmille puolille, ja toisen valtion mannermaajalustan alueella olevat luonnonvarat voidaan kokonaan tai osittain saada käyttöön toisen valtion alueelta, sopimusvaltioiden tulee toisen valtion pyynnöstä ryhtyä neuvotteluihin näiden luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaasta hyväksikäytöstä ja siitä, kuinka tuotto on jaettava.

Valtuutetut ovat lisäksi sopineet, että rajan ulottaminen edelleen Itämerelle otetaan esille myöhempänä ajankohtana.

Tukholmassa 29 päivänä syyskuuta 1972.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.