16/1961

Asetus Asetus Suomen tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisen sopimussuhteen luomista koskevien sopimusten voimaansaattamisesta

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisen sopimussuhteen luomista koskevan Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1961 allekirjoitetun sopimuksen eräät säännökset ja sanottua sopimusta koskevat soveltamis- ja tulkintasäännöt, Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan Tukholmassa 4 päivänä tammikuuta 1960 allekirjoitetun konvention säännökset, sikäli kuin niitä sovelletaan Suomeen, ja sanottua konventiota koskevat soveltamis- ja tulkintasäännöt sekä Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kaupasta Kööpenhaminassa 27 päivänä maaliskuuta 1961 allekirjoitetun sopimuksen säännökset on 19 päivänä toukokuuta 1961 annetulla lailla (336/61) hyväksytty, ensinmainittu sopimus soveltamis- ja tulkintasääntöineen hyväksytty ja Liechtensteinin ruhtinaskuntaa koskeva pöytäkirja ja Suomen ja Tanskan välinen maataloussopimus ratifioitu sekä ensinmainittua sopimusta koskeva hyväksymiskirja ja Liechtensteinin ruhtinaskuntaa koskevan pöytäkirjan ratifioimiskirjat 23 päivänä toukokuuta 1961 talletettu ja Suomen ja Tanskan välistä maataloussopimusta koskevat ratifioimiskirjat 27 päivänä toukokuuta 1961 vaihdettu sekä sitten kun ensinmainitun sopimuksen muut allekirjoittajavaltiot ovat tallettaneet sopimusta koskevat hyväksymiskirjat, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanotut sopimukset, sanottu konventio, sanottu pöytäkirja ja sanotut soveltamis- ja tulkintasäännöt tulevat voimaan niin kuin niistä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä edellä mainittujen sopimusten, konvention, pöytäkirjan ja soveltamis- ja tulkintasääntöjen soveltamisesta antaa tarvittaessa ulkoasiainministeriö.

Ks. muutoksista ja osapuolista FSOP:n luettelo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.