14/1961

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaanastumisesta.

Sen johdosta, että 20 päivänä joulukuuta 1957 annetulla asetuksella voimaansaatetussa Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimustekstissä (Sop. sarja 17/57) oli jo huomioitu vuonna 1954-1955 pidetyssä tekstintarkistuskonferenssissa tehdyt yleissopimustekstin muutokset, jotka eivät kansainvälisesti olleet tulleet voimaan, jolloin sopimusta oli sovellettava rinnan 3 päivänä lokakuuta 1947 päivätyn yleissopimustekstin (Sop. sarja 15/50) kanssa, mistä on aiheutunut käytännöllisiä vaikeuksia, julkaistaan Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen teksti siinä muodossa, jossa se toistaiseksi on myös Suomen osalta voimassa.

Edellä mainitun vuosina 1954 - 1955 pidetyn tekstintarkistuskonferenssin tuloksena syntyneen pöytäkirjan 8 pykälän c-kohdan sisältämien muutosten voimaantulon ehtona oli, että Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen 8 artiklan 2, 3 ja 4 osien määräykset astuivat voimaan Gatt-sopimuspuoliin nähden, jotka ovat Rahaston jäseniä, ja joiden ulkomaankauppa yhteensä muodostaa vähintään viisikymmentä prosenttia kaikkien sopimuspuolten yhteisestä kaupasta. Gatt-sihteeristön ilmoituksen mukaan täyttyivät edellä mainitun Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen 8 artiklan 2, 3 ja 4 osien määräysten asettamat edellytykset helmikuun 15 päivänä 1961, joten tästä päivämäärästä lähtien astuivat myös voimaan revisiopöytäkirjan 8 pykälän c-kohdan edellyttämät muutokset.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1961.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.