53/1936

Asetus Asetus Suomen-Unkarin kauppa- ja merenkulkusopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään, että Budapestissa 31 päivänä lokakuuta 1936 allekirjoitettu lisäpöytäkirja Suomen ja Unkarin kesken 29 päivänä toukokuuta 1925 tehtyyn kauppa- ja merenkulkusopimukseen tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1936.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1936.

Alkuperäinen sopimus: 10/1926

Lisäpöytäkirja Suomen ja Unkarin kesken 29 päivänä toukokuuta 1925 tehtyyn kauppa- ja merenkulkusopimukseen.

I.

Kummankin maan tulliviranomaiset vaativat 29 päivänä toukokuuta 1925 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen 15 artiklan täytäntöön panemiseksi toisesta maasta peräisin olevia tavaroita tuotaessa esitettäviksi alkuperämaan asianomaisten viranomaisten antamat alkuperätodistukset.

II.

Unkarin kuninkaallinen hallitus suostuu poikkeuksellisesti ja vastaisuuteen nähden sitoutumatta siihen, ettei 29 päivänä syyskuuta 1933 tehdyssä Suomen-Englannin kauppasopimuksessa määrättyjä puuvillakankaiden tulleja seuraavien Suomen tariffin nimikkeiden kohdalla:

a. 241. b. 13, 15 ja 10.80 markan sopimustullit,

b. 244. b. 31, 35 ja 25 markan sopimustullit,

sovelleta unkarilaista alkuperää oleviin samanlaisiin tavaroihin sikäli kuin Saksa, Puola ja Tsekkoslovakia ovat samoin antaneet suostumuksensa tässä suhteessa, ja niin kauan, kuin näitä tulleja ei sovelleta edellä lueteltujen maiden puheena oleviin tuotteisiin.

Suomen tasavallan hallitus suostuu poikkeuksellisesti ja vastaisuuteen nähden sitoutumatta siihen, ettei Unkarin tullitariffin nimikkeiden 552-555 samanlaatuisten puuvillakankaiden sopimustulleja sovelleta suomalaista alkuperää oleviin tuotteisiin niin kauan kuin edellisen kappaleen määräykset ovat voimassa.

III.

Tämä pöytäkirja on voimassa vuoden ajan. Se on ratifioitava ja ratifioimiskirjain vaihto suoritettava Helsingissä mahdollisimman pian. Se tulee voimaan 15 päivää ratifioimiskirjain vaihdon jälkeen. Se saatetaan kuitenkin väliaikaisesti voimaan 15 päivästä marraskuuta 1936 lähtien. Jollei sitä sanota irti kolme kuukautta etukäteen, sen voimassaolo jatkuu äänettömällä sopimuksella puolivuosittain, irtisanomisajan ollessa kolme kuukautta.

Tehty kahtena kappaleena Budapestissa 31 päivänä lokakuuta 1936.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.