51/1936

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevasta noottien vaihdosta.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa täten, että Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1935 Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta allekirjoitetun sopimuksen 19 artiklan nojalla on Suomen ja Saksan ylimpien finanssihallintoviranomaisten kesken 3 päivänä elokuuta ja 6 päivänä lokakuuta 1936 tehty sopimus, kuten tämän oheen liitetty noottien vaihto osoittaa.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1936.

Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehty sopimus

1. Saksan finanssiministeri Suomen valtionvarainministeriölle.

SOPIMUS,

jonka ovat tehneet Saksan Valtakunnan ja Suomen Tasavallan ylimmät finanssihallintoviranomaiset Saksan Valtakunnan ja Suomen Tasavallan välillä 25 päivänä syyskuuta 1935 veroasioissa annetavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehdyn sopimuksen 19 artiklan nojalla.

Saksan Valtakunnan ja Suomen Tasavallan välillä 25 päivänä syyskuuta 1935 veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehdyn sopimuksen johdosta ovat kummankin valtion ylimmät finanssihallintoviranomaiset sopimuksen 19 artiklan nojalla sopineet seuraavista määräyksistä, jotka kumpikin valtio sopimuksen täytäntöönpanoa varten viipymättä määrää noudatettaviksi:

1.

Sellaisiin sopimuksen tarkoittamiin veroihin, joita varten virka- ja oikeusapua annetaan, kuuluvat myöskin sivusuoritukset, erittäinkin veronlisäykset, maksuajan pidennyksestä tai maksun viivästymisestä aiheutuvat korot, verojen perusteiden selvillesaattamisesta ja veronmääräämismenettelystä sekä muutoksenhakumenettelystä johtuvat kulut, veronvaatimisesta sekä pakkotäytäntöönpanosta johtuvat kulut.

2.

(1) Täytäntöönpanon perusteena voi täytäntöönpanokelpoisen päätöksen (sopimuksen 11 ja 12 artiklat) asemasta olla myöskin verojäämäilmoitus. Verojäämäilmoituksessa tulee olla mainittuna:

a) maksuvelvollisen sukunimi, etunimi, ammatti, kansalaisuus ja osoite;

b) veron määrä veron perustetta koskevin ilmoituksin (esim. ilmoitus verolajista ja ajasta, jota vero koskee);

c) juoksevat korot ja viivästymisestä aiheutuvat lisämaksut, jolloin on ilmoitettava:

aa) prosenttimäärä,

bb) aika, jolta prosenttimäärä kannetaan,

cc) sen maksumäärän suuruus, jolta korot ja viivästymisestä johtuvat lisämaksut on laskettava;

dd) aika, josta lukien korot tai viivästymisestä johtuvat lisämaksut ovat suoritettavat;

d) muut sivusuoritukset (veronvaatimismaksut y. m.).

(2) Verojäämäilmoitus on asianomaisen virkamiehen allekirjoitettava ilmoittamalla paikkakunta, päivämäärä ja asiakirjan antava viranomainen sekä varustettava sinetillä tai leimalla.

(3) Muuten ovat verojäämäilmoituksen suhteen vastaavasti voimassa sopimuksessa olevat täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä koskevat määräykset (pyytävän valtion asianomaisen viranomaisen selitys siitä, että verojäämäilmoituksessa mainittujen määrien suhteen ei voida hakea muutosta tai että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia, pyytävän valtion ylimmän finanssihallintoviranomaisen todistus edellämainitun viranomaisen pätevyydestä).

3.

Täytäntöönpano suoritetaan aina täytäntöönpanovaltion rahassa. Tätä varten täytäntöönpanovaltion ylin finanssihallintoviranomainen laskee perittävän rahamäärän täytäntöönpanovaltion rahan määräiseksi. Määräävänä on tällöin Berliinissä Berliinin pörssin maksaessaan käyttämä viimeksi tunnettu kirjekurssi ja Helsingissä viimeksi tunnettu Helsingin avistamyyntikurssi ennen sitä ajankohtaa, jolloin ylin finanssihallintoviranomainen vastaanotti pyynnön. Edellämainituin tavoin lasketut Saksan tai Suomen markkamäärät on perittävä täytäntöönpanoa suoritettaessa. Täytäntöönpanosta kertyneet varat on

Saksan viranomaisen suoritettava viipymättä Saksan rahassa Suomen viranomaiselle - sitten kuin mahdollisesti on vähennetty kulut (sopimuksen 9 artikla) - Berliinissä olevaan Valtakunnanpankkiin Helsingissä olevan Suomen Pankin tilille samalla ilmoittaen, millä paikkakunnalla Suomessa rahamäärä nostetaan, sekä pyytäen maksumääräyksen kuluilla rasittamaan vastaanottajaa;

Suomen viranomaisen suoritettava viipymättä Suomen rahassa Saksan viranomaiselle - sitten kuin mahdollisesti on vähennetty kustannukset (sopimuksen 9 artikla) - Helsingissä olevaan Suomen Pankkiin Berliinissä olevan Valtakunnanpankin tilille samalla pyytäen, että määrä siirretään tarkemmin määrätylle finanssiviraston tilille sekä että maksumääräyksen kuluilla rasitetaan vastaanottajaa.

Minulla on kunnia pyytää selitystä siitä, että edelläolevasta sopimuksesta sovitaan.

2. Suomen valtiovarainministeriö Saksan finanssiministerille.

SOPIMUS,

jonka ovat tehneet Suomen Tasavallan ja Saksan Valtakunnan ylimmät finanssihallintoviranomaiset Suomen Tasavallan ja Saksan Valtakunnan välillä 25 päivänä syyskuuta 1935 veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehdyn sopimuksen 19 artiklan nojalla.

Suomen Tasavallan ja Saksan Valtakunnan välillä 25 päivänä syyskuuta 1935 veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehdyn sopimuksen johdosta ovat kummankin valtion ylimmät finanssihallintoviranomaiset sopimuksen 19 artiklan nojalla sopineet seuraavista määräyksistä, jotka kumpikin valtio sopimuksen täytäntöönpanoa varten viipymättä määrää noudatettaviksi:

1.

Sellaisiin sopimuksen tarkoittamiin veroihin, joita varten virka- ja oikeusapua annetaan, kuuluvat myöskin sivusuoritukset, erittäinkin veronlisäykset, maksuajan pidennyksestä tai maksun viivästymisestä aiheutuvat korot, verojen perusteiden selvillesaattamisesta ja veronmääräämismenettelystä sekä muutoksenhakumenettelystä johtuvat kulut, veronvaatimisesta sekä pakkotäytäntöönpanosta johtuvat kulut.

2.

(1) Täytäntöönpanon perusteena voi täytäntöönpanokelpoisen päätöksen (sopimuksen 11 ja 12 artiklat) asemasta olla myöskin verojäämäilmoitus. Verojäämäilmoituksessa tulee olla mainittuna:

a) maksuvelvollisen sukunimi, etunimi, ammatti, kansalaisuus ja osoite;

b) veron määrä veron perustetta koskevin ilmoituksin (esim. ilmoitus verolajista ja ajasta, jota vero koskee);

c) juoksevat korot ja viivästymisestä aiheutuvat lisämaksut, jolloin on ilmoitettava:

aa) prosenttimäärä,

bb) aika, jolta prosenttimäärä kannetaan,

cc) sen maksumäärän suuruus, jolta korot ja viivästymisestä johtuvat lisämaksut on laskettava;

dd) aika, josta lukien korot tai viivästymisestä johtuvat lisämaksut ovat suoritettavat;

d) muut sivusuoritukset (veronvaatimismaksut y. m.).

(2) Verojäämäilmoitus on asianomaisen virkamiehen allekirjoitettava ilmoittamalla paikkakunta, päivämäärä ja asiakirjan antava viranomainen sekä varustettava sinetillä tai leimalla.

(3) Muuten ovat verojäämäilmoituksen suhteen vastaavasti voimassa sopimuksessa olevat täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä koskevat määräykset (pyytävän valtion asianomaisen viranomaisen selitys siitä, että verojäämäilmoituksessa mainittujen määrien suhteen ei voida hakea muutosta tai että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia, pyytävän valtion ylimmän finanssihallintoviranomaisen todistus edellämainitun viranomaisen pätevyydestä).

3.

Täytäntöönpano suoritetaan aina täytäntöönpanovaltion rahassa. Tätä varten täytäntöönpanovaltion ylin finanssihallintoviranomainen laskee perittävän rahamäärän täytäntöönpanovaltion rahan määräiseksi. Määräävänä on tällöin Berliinissä Berliinin pörssin maksaessaan käyttämä viimeksi tunnettu kirjekurssi ja Helsingissä viimeksi tunnettu Helsingin avistamyyntikurssi ennen sitä ajankohtaa, jolloin ylin finanssihallintoviranomainen vastaanotti pyynnön. Edellämainituin tavoin lasketut Saksan tai Suomen markkamäärät on perittävä täytäntöönpanoa suoritettaessa. Täytäntöönpanosta kertyneet varat on

Suomen viranomaisen suoritettava viipymättä Suomen rahassa Saksan viranomaiselle - sitten kuin mahdollisesti on vähennetty kustannukset (sopimuksen 9 artikla) - Helsingissä olevaan Suomen Pankkiin Berliinissä olevan Valtakunnanpankin tilille samalla pyytäen, että määrä siirretään tarkemmin määrätylle finanssiviraston tilille sekä että maksumääräyksen kuluilla rasitetaan vastaanottajaa;

Saksan viranomaisen suoritettava viipymättä Saksan rahassa Suomen viranomaiselle - sitten kuin mahdollisesti on vähennetty kulut (sopimuksen 9 artikla) - Berliinissä olevaan Valtakunnanpankkiin Helsingissä olevan Suomen Pankin tilille samalla ilmoittaen, millä paikkakunnalla Suomessa rahamäärä nostetaan, sekä pyytäen maksumääräyksen kuluilla rasittamaan vastaanottajaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.