Ehdonvaltainen pöytäkirja.

Tunnustaen ne huomattavat edistysaskeleet väärän rahan valmistuksen vastustamisessa, jotka sisältyvät tälle päivälle päivätyn väärän rahan valmistamisen vastustamista tarkoittavaan yleissopimukseen, sitoutuvat tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet Korkeat sopimuspuolet, edellyttäen että se ratifioidaan, keskinäisissä suhteissaan, mitä rikollisten luovuttamiseen tulee, pitämään puheenaolevan sopimuksen 3 artiklassa mainittuja tekoja yleisen lain rikkomisina.

Luovuttaminen on toimitettava sen maan lain mukaisesti, jolle luovutuspyyntö on tehty.

Kysymyksessäolevan sopimuksen II osassa olevat määräykset ovat sovellettavissa tähänkin pöytäkirjaan, lukuunottamatta seuraavia määräyksiä.

1) Tämän pöytäkirjan voi allekirjoittaa sopimuksen 20 artiklan mukaisesti jokainen Kansainliiton jäsen ja jokainen Liittoon kuulumaton valtio, joka on ollut edustettuna konferenssissa ja joka on allekirjoittanut tai tulee allekirjoittamaan sopimuksen tai jolle Kansainliiton neuvosto lähettää jäljennöksen mainitusta sopimuksesta.

2) Tämä pöytäkirja tulee voimaan sen jälkeen kun sen on ratifioinut tai siihen on liittynyt kolme Kansainliiton jäsentä tai Liittoon kuulumatonta valtiota.

3) Tämän pöytäkirjan ratifiointi tai siihen liittyminen on riippumaton sopimuksen ratifioinnista tai siihen liittymisestä.

Vakuudeksi ovat allamainitut valtuutetut allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genèvessä kahdentenakymmenentenä päivänä huhtikuuta tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäyhdeksän yhtenä ainoana kappaleena, liitteenä sopimukseen väärän rahan valmistuksen vastustamiseksi.

(Allekirjoitukset.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.