5/1936

Alkuperäinen sopimus: 3/1934

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa oikeudellisesta menettelystä siviili- ja kaupallisluontoisissa asioissa tehdyn sopimuksen soveltamisalasta.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa täten, että sille tehdyn ilmoituksen mukaan Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä oikeudellisesta menettelystä siviili- ja kaupallisluontoisissa asioissa Lontoossa 11 päivänä elokuuta 1933 tehty sopimus, joka on saatettu voimaan 9 päivänä helmikuuta 1934 annetulla asetuksella, on 1 päivästä helmikuuta 1936 lukien ulotettu sovellettavaksi myöskin Kanadaan, sekä että sopimuksen 3 artiklan mukaiset tiedonantopyynnöt ja 7 artiklan mukaiset virka-avunpyynnöt on lähetettävä Kanadan eri maakuntien ja alueiden alempana mainittaville viranomaisille:

Ontario        Attorney-General, Toronto
Quebec         Attorney-General, Quebec
Nova Scotia      Attorney-General, Halifax
Prince Edward Island  Attorney-General, Charlottetown
New Brunswick     Attorney-General, Fredericton
British Columbia    Attorney-General. Victoria
Manitoba        Attorney-General, Winnipeg
Saskatchewan      Attorney-General, Regina
Alberta        Attorney-General, Edmonton
North West Territories Commissioner of the North West
            Territotories, Ottawa
Yukon Territory    The Gold Commissioner of the Yukon
            Territory, Dawson City

Quebecin maakuntaan lähetettävät yllämainitut pyynnöt on laadittava ranskan- tai englanninkielellä ja sinne lähetettävistä asiakirjoista on liitettävä mukaan ranskan- tai englanninkieliset käännökset. Muihin maakuntiin ja muille alueille lähetettävät

pyynnöt on laadittava englanninkielellä ja niihin lähetettävistä asiakirjoista on liitettävä mukaan englanninkieliset käännökset.

Samalla tiedoitetaan, että Kanadan hallitus on ilmoittanut olevan suotavaa, että yllämainitun sopimuksen 7 artiklan b) kohdan l) alikohdan mukaiset virka-avun pyynnöt sisältäisivät täydellisen luettelon todistajalle tai todistajille tehtävistä kysymyksistä.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1936.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.