Sähköinen sopimussarja: 2018

Sopimussarjat numeroittain

54 - 35 34 - 15 14 - 1

54/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen 28 artiklan 6 kappaleen perusteella antamasta monenkeskisen toimivaltaisten viranomaisten finanssitilitietojen automaattisesta vaihtamisesta tekemän sopimuksen mukaiseen tiedonvaihtoon liittyvästä ilmoituksesta, 19.7.2018
53/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta, 10.7.2018
52/2018 Suomeksi På svenska
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 10.7.2018
51/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdystä pöytäkirjasta, 10.7.2018
50/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdystä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksesta, 5.7.2018
49/2018 Suomeksi På svenska
Laki kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 5.7.2018
48/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus siirtolaistarkastuksen yksinkertaistuttamista laivoilla koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta, 29.6.2018
47/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 29.6.2018
46/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.6.2018
45/2018 Suomeksi På svenska
Laki Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, 25.6.2018
44/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Curaçaon osalta, 21.6.2018
43/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen hallituksen ja Portugalin hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta, 21.6.2018
42/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta, 18.6.2018
41/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta, 18.6.2018
40/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille palestiinalaishallinnon kanssa tehdystä sopimuksesta, 7.6.2018
39/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan (ESP) säännöstöön ja kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta, 7.6.2018
38/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta, 1.6.2018
37/2018 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta, 1.6.2018
36/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta, 29.5.2018
35/2018 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa, 28.5.2018
Sopimussarjat numeroittain

54 - 35 34 - 15 14 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.