Sähköinen sopimussarja: 2016

Sopimussarjat numeroittain

96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

76/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.12.2016
75/2016 Suomeksi På svenska
Laki Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan- saattamisesta, 14.12.2016
74/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU) nojalla yhteisten turvallisuusmenetelmien käytöstä riskien arvioinnissa annettujen määräysten (UTP GEN-G) muutosten ja saman liitteen nojalla annettujen tavaravaunuja koskevien määräysten (UTP WAG) muutosten voimaantulosta, 5.12.2016
73/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 30.11.2016
72/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun ja liitteen lisäykseen sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. , 24.11.2016
71/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen yhteydessä annetusta ilmoituksesta, 17.10.2016
70/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.10.2016
69/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyistä varaumista, 17.10.2016
68/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.10.2016
67/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 17.10.2016
66/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 7.10.2016
65/2016 Suomeksi På svenska
Laki kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 7.10.2016
64/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen kolmannen vaiheen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 30.9.2016
63/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen kolmannen vaiheen Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 30.9.2016
62/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Erityisopetussektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 30.9.2016
61/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 29.9.2016
60/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta, 23.9.2016
59/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 7.9.2016
58/2016 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 7.9.2016
57/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimantulosta, 31.8.2016
Sopimussarjat numeroittain

96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.