Rovaniemen HO 4.11.2015 416850

Vahingonkorvaus - vakuutussopimus - takautumisoikeus - tuottamus

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyttäjä vaati P:lle rangaistusta yleisvaaran tuottamuksesta tai vaihtoehtoisesti varomattomasta käsittelystä. Syytteen mukaan P oli illalla noin kello 16 aikaan laittanut asuntoon palamaan useita alumiinikuorisia lämpökynttilöitä eri tasoille ilman minkäänlaista palamatonta eristävää alustaa. Noin kello 17 aikaan P oli poistunut asunnosta ja jättänyt yhden lämpökynttilän palamaan stereoiden päälle. Kynttilän kuumuus oli sytyttänyt stereot ja palo oli saanut alkunsa olohuoneesta. Palo oli sammunut itsestään hapenpuutteeseen, mutta asunto oli nokeentunut pahasti. Palo oli aiheuttanut asunnolle huomattavan ainakin 35 865,27 euron suuruisen vahingon.

Asianomistajalle korvauksen maksanut vakuutusyhtiö vaati, että P velvoitetaan korvaamaan sille

35 865,27 euroa viivästyskorkoineen.

P katsoen syyllistyneensä varomattomaan käsittelyyn kiisti syytteen yleisvaaran tuottamuksesta. Lisäksi P kiisti vakuutusyhtiön vahingonkorvausvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

Käräjäoikeus katsoi P:n menetelleen tuottamuksellisesti ja syyllistyneen varomattomaan käsittelyyn. Käräjäoikeus hylkäsi vakuutusyhtiön vahingonkorvausvaatimuksen, koska P ei ollut menetellyt vakuutussopimuslain 75 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Vakuutusyhtiö valitti käräjäoikeuden tuomiosta ja vaati, että P velvoitetaan korvaamaan sille 35 865,27 euroa laillisine viivästyskorkoineen. Vakuutusyhtiö katsoi, että P ei ollut asunnosta poistuessaan huolehtinut riittävällä tarkkuudella kynttilöiden sammuttamisesta. P:n oli tullut ymmärtää, että valvomaton palava lämpökynttilä ilman eristävää alustaa aiheuttaa todennäköisesti tulipalon. P oli suhtautunut hyvin suurella todennäköisyydellä aiheutuvan vahingon mahdollisuuteen täysin välinpitämättömästi ja piittaamattomasti. P oli ottanut tietoisen riskin vahingon aiheutumisesta ja rikkonut yleistä huolellisuusvelvoitetta vakavalla tavalla. P oli näin ollen menetellyt törkeän huolimattomasti.

P vaati, että valitus hylätään.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Hovioikeudessa oli kysymys siitä, oliko P:n rikosoikeudellisesti lainvoimaisella tuomiolla tuottamukselliseksi todettua menettelyä pidettävä vakuutussopimuslain 75 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla törkeän huolimattomana.

Vakuutussopimuslain esitöiden (HE 114/1993) mukaan törkeä huolimattomuus oli käsitteenä lähellä tahallisuutta. Korkeimman oikeuden ratkaisun 1997:103 mukaan rajanveto tuottamuksen ja törkeän tuottamuksen välillä ei ollut yksiselitteisesti määriteltävissä eikä välttämättä vakuutussopimuslain eri säännöksiä sovellettaessa edes määräytynyt samojen perusteiden mukaan. Vahingonkorvausoikeudessa huolimattomuutta oli pidetty törkeänä usein silloin, kun toiminta oli ollut lähellä tahallista menettelyä ja siten häikäilemätöntä ja välinpitämätöntä seurausten suhteen.

Kuten korkeimman oikeuden ratkaisussa 2002:56 oli todettu, tuottamuksen asteen katsottiin yleisesti määräytyvän sen mukaan, kuinka merkittävästi vahingon aiheuttaneen toiminta oli poikennut vaadittavasta huolellisuudesta. Tässä harkinnassa kiinnitettiin huomiota ensisijaisesti vahingonaiheuttajasta riippumattomiin seikkoihin ja olosuhteisiin, kuten mahdollisen vahinkoseuraamukseen luonteeseen ja vakavuuteen, vahingon todennäköisyyteen sekä mahdollisuuteen välttää vahinkoseuraamus huolellisesti toimimalla. Tuottamusta oli pidetty törkeänä silloin, kun toisten turvallisuuteen oli suhtauduttu välinpitämättömästi. Tuottamuksen astetta oli myös pidetty sitä törkeämpänä, mitä odotettavampaa vahingon aiheutuminen oli ollut.

P oli sähkökatkon vuoksi noin kello 16 sytyttänyt palamaan useita alumiinikuorisia kynttilöitä ilman palamatonta eristävää alustaa. P oli ennen poistumistaan asunnosta noin kello 17 sammuttanut kynttilät, mutta yksi kynttilä oli jäänyt palamaan stereoiden päälle. Kynttilän kuumuus oli sytyttänyt stereot ja asunto oli tämän seurauksena nokeentunut pahasti.

Hovioikeus katsoi, että kynttilöitä poltettaessa oli olemassa vakavan vahingon vaara, joka edellytti huolellisuutta kynttilöitä käytettäessä. P oli asunnosta poistuessaan pyrkinyt toimimaan huolellisesti ja sammuttanut kynttilät. Se, että yksi kynttilä oli jäänyt sammuttamatta, oli ollut huolimatonta menettelyä. P ei ollut kuitenkaan ottanut tietoista riskiä tai muutoinkaan menetellyt tavalla, joka olisi osoittanut hänen suhtautuneen välinpitämättömästi tai piittaamattomasti seurauksiin tai toisten turvallisuuteen. Näillä perusteilla hovioikeus katsoi, että P ei ollut aiheuttanut tulipaloa törkeästä huolimattomuudesta. Vakuutusyhtiön valitus oli siten hylättävä.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
hovioikeudenlaamanni Sakari Laukkanen
hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen
määräaikainen hovioikeudenneuvos Suvi Hannula

asian esittelijä, viskaali Jimi Sillanpää

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.