Vaasan HO 27.11.1998 1390

Oikeudenkäyntimenettely - Rikosasia - Jutun palauttaminen - Asianosaisen kuuleminen - Henkilökohtainen läsnäolo

Virallinen syyttäjä oli ilmoittanut käräjäoikeudelle haastehakemuksessa käsityksenään, että asia voidaan ratkaista syytetyn poissaollessa. Käräjäoikeus ei ollut velvoittanut syytettyä saapumaan asian pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti.

Syytetty oli esitutkinnassa kiistänyt menetelleensä syytteissä kuvatulla tavalla. Tapahtumista oli välittömiä havaintoja syytetyn lisäksi tehnyt vain asianomistaja, jonka kertomus oli olennaisilta osiltaan ristiriidassa syytetyn kertomuksen kanssa.
Syytetty oli edelleen käräjäoikeuden pääkäsittelyssä asiamiehensä välityksellä kiistänyt syytteet. Kuultuaan asianomistajaa todistelutarkoituksessa käräjäoikeus tuomitsi syytetyn sakkorangaistukseen. Valituksessaan syytetty vaati syytteen hylkäämistä.

Pääsäännön mukaan asianosaisen on oltava henkilökohtaisesti läsnä rikosasian pääkäsittelyssä. Pääsäännöstä voidaan poiketa silloin, kun asianosaisen henkilökohtainen läsnäolo asian selvittämiseksi ei ole tarpeen. Kun syytetty on kiistänyt teon ja häntä vastaan tullaan esittämään tästä riidanalaista näyttöä, syytetyn läsnäoloa ja kuulemista tapahtumien kulusta ei voida pitää tarpeettomana.

Jutun käsittelyssä oli tapahtunut menettelyvirhe, minkä vuoksi juttu palautettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

ROL 8 luku 1 § 1 mom

HE 82/1995 vp. s. 110

Jokela, Antti: Uudistuva rikosprosessi, 2. painos, Jyväskylä 1998, s. 278-280 ja 286-290

Jäsenet: Lasse Silvennoinen, Jorma Latvala ja Raimo Risku

Esittelijä: Pasi Vihla

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.