Turun HO 26.10.1998 2522

Maksuton oikeudenkäynti - Omavastuuosuus

Hovioikeus on myöntänyt vastaajana olevalle A:lle maksuttoman oikeudenkäynnin 1.5.1996 lukien ja määrännyt hänelle oikeudenkäyntiavustajan.
Maksuton oikeudenkäynti on myönnetty yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen 9 §:n 2 momentin nojalla, koska asian käsittelyn vaatimat menot asian laajuuden ja vaikeuden vuoksi muodostuvat A:n maksukykyyn nähden kohtuuttoman suuriksi.
Asetuksen mukaan omavastuuosuus on tällöin vähintään 20 000 markkaa. Asetuksen 8 §:n mukaan omavastuuosuus on asia- ja tuomioistuinkohtainen.

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 17 §:n mukaan maksuton oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiavustajalle annettu määräys ovat voimassa kaikissa oikeusasteissa, joissa asiaa käsitellään. Lain 6 §:n mukaan maksuttoman oikeudenkäynnin myöntävän tuomioistuimen on määrättävä, kuinka paljon valtion varoista korvattavista kuluista ja palkkioista edunsaaja voi enintään joutua korvaamaan valtiolle.

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annettu laki ei sisällä säännöstä, jonka mukaan valtiolle suoritettava omavastuuosuus olisi tuomioistuinkohtainen.

Kun selostettu asetus siten on omavastuuosuuden tuomioistuinkohtaisuutta koskevilta osin ristiriidassa lain kanssa, hovioikeus hallitusmuodon 92 §:n 2 momentin nojalla ei soveltanut sitä. A:n omavastuuosuus asiassa määrättiin 20 000 markaksi.

HE 106/1972, HE 187/1976

Aalto: Maksuton oikeudenkäynti 1974, sivut 176-177

Läsnä: Kilpi - Tuomaala - Ikola Esittelijä: Salonen

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.