Helsingin HO 15.07.1987 111

Huoneenvuokra - Vuokralaisen oikeus saada vahingonkorvausta - Vahingonkorvauslain soveltamisala

As. Oy oli vuokrannut omistamansa askartelu- ja kerhohuoneiston yhtiölle A käytettäväksi toimistona 1.8.1984 alkaen. A oli vuokrannut sen edelleen yhtiölle B käytettäväksi myös toimistona 24.10.1986 alkaen, vaikka As. Oy:n hakemus saada muuttaa huoneiston käyttötarkoitus toimistotiloiksi oli LO:n 7.10.1986 antamalla päätöksellä hylätty.

AO velvoitti A:n suorittamaan B:lle VahL säännösten nojalla korvauksen muuttokustannuksista ja mainoskuluista.

HO: Selvityksen mukaan A oli sen ja B:n välistä vuokrasopimusta tehtäessä ollut tietoinen, ettei huoneiston käyttötarkoituksen muuttamiseen ollut annettu lupaa. Kun A oli itse käyttänyt huoneistoa toimistona, ei B:llä ollut erityistä syytä ryhtyä hankkimaan enempää selvitystä huoneiston sallitusta käyttötarkoituksesta. Koska sanottu LO:n päätös oli annettu ennen kuin B:n oli määrä saada huoneisto haltuunsa, eikä A ollut ilmoittanut kyseisestä seikasta B:lle, oli B:llä oikeus saada korvausta vahingosta, jonka A oli menettelyllään aiheuttanut.
Korvausvastuuseen ei ollut sovellettava Vahl:a, vaan korvaus oli määrättävä HVL 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun vahingon korvaamista koskevan säännöksen nojalla.

Läsnä: Vallinrinne, Lakovaara, Mäki, Pohjola (asiant.) ja Kaarni (asiant.) Esittelijä: Mäkihannu

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.