Helsingin HO 05.10.1977 535

Huoneenvuokra - Vuokravelkomus

Vuokranantaja A:n kanteesta Hyvinkään KO on päätöksessään 29.3.1977 lausunut, että B, C ja D, jotka suullisen vuokrasopimuksen nojalla hallitsivat A:n omistamaa huoneistoa 975 mk kuukausivuokraa vastaan, olivat suorittaneet vuokrana vain 675 mk viimeisen 5 kuukauden ajalta. Sen vuoksi KO on velvoittanut B:n, C:n ja D:n suorittamaan maksamatta olevat vuokrat.

B, C ja D hakivat muutosta.

HO: Jutussa olivat toisaalta A ja hänen todistajana kuulustuttama aviomiehensä kertoneet vuokraksi sovitun 975 mk kuukaudessa, josta A:n puolison tilille pankkiin oli maksettava 675 mk ja A:lle itselleen käteisenä 300 mk, ja toisaalta B, C ja D väittäneet vuokrasopimusta A:n aviomiehen kanssa tehdessään sopineensa vuokraksi 675 mk kuukaudessa. Ottaen huomioon todistajan aseman ja sen, että vuokra oli riidattomasti maksettu A:n puolison tilille 675 mk suuruisena, HO katsoi, ettei A ollut näyttänyt, että vuokraksi olisi sovittu hänen väittämänsä 975 mk kuukaudessa. Sen vuoksi HO hylkäsi kanteen.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Iirola - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.