Vaasan HAO 21.06.2018 18/0164/2

Ympäristölupa - Toimivalta - Valtion lupaviranomainen - Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen - Sivutuote - Polttaminen - Kuolleitten eläinten polttolaitos - Itsestään kuolleet eläimet

Diaarinumero: 00439/17/5107
Taltionumero: 18/0164/2
Antopäivä: 21.6.2018

Aluehallintovirastossa vireille pannulla hakemuksella turkistarhayrittäjät olivat hakeneet ympäristölupaa itsestään kuolleitten eläinten polttolaitokselle. Aluehallintovirasto oli sähköpostitse siirtänyt asian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle käsiteltäväksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt ympäristöluvan hakemuksessa tarkoitettuun toimintaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue vaati valituksessaan, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristölupapäätös kumotaan ja asia palautetaan toimivaltaisena lupaviranomaisena toimivalle aluehallintovirastolle käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen ja siirsi ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastolle käsiteltäväksi. Päätöksen perusteluissa hallinto-oikeus viittasi muun ohella jätelain 3 §:n 6 kohdan perusteluihin, joiden mukaan kokonaisten eläinten ruhojen polttoon ei sovelleta jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta vaan sivutuoteasetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Kun otettiin huomioon jätelain perusteluista ilmenevät seikat ja se, mitä sivutuoteasetuksen 9 artiklassa oli todettu muutoin kuin ihmisravinnoksi teurastamisen seurauksen kuolleiden eläinten kuulumisesta asetuksen luokkaan 2 kuuluvaan ainekseen sekä hakemuksesta ilmenevät tiedot siitä, että toiminnan tarkoituksena oli polttaa turkistarhoilla kuolleita eläimiä, oli toiminnassa kysymys ympäristönsuojelulain 107 §:n 2 momentin 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetusta polttamisesta, jonka vuoksi hakemuksen käsittelemiseen toimivaltainen viranomainen oli ympäristönsuojelulain 34 §:n 1 ja 4 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 13 kohdan a alakohdan nojalla valtion lupaviranomainen. Kun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ollut ollut toimivaltaa ratkaista hakemusta, oli valituksenalainen päätös ELY-keskuksen valituksesta kumottava ja hakemus siirrettävä asiallisesti ja alueellisesti toimivaltaisena lupaviranomaisena aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle käsiteltäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.