Turun HAO 21.12.2018 18/1324/3

Kansainvälinen suojelu - Turvapaikka - Toissijainen suojelu - Poissuljenta - Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko

Diaarinumero: 00690/18/3105
Taltionumero: 18/1324/3
Antopäivä: 21.12.2018

Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että Mosulista kotoisin oleva X oli toissijaisen suojelun tarpeessa. Maahanmuuttovirasto oli kuitenkin soveltanut ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin mukaista poissuljentalauseketta, koska X oli liittynyt vapaaehtoisesti Isisiin ja osallistunut Isisin uskonnolliseen opetukseen kahden kuukauden ajan. X oli kannustanut myös parasta ystäväänsä osallistumaan Isisin uskonnolliseen opetukseen. X oli eronnut Isisistä koettuaan, että Isis uhkasi hänen sukulaistaan.

Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että terroritekojen luonteisten tekojen on katsottava olevan yleisesti Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisia. Poissuljentalauseke voi siten soveltua henkilöön, joka on kuulunut terroristijärjestöön. Kansainvälisen suojelun myöntämättä jättäminen edellyttää kuitenkin myös tapauskohtaista arviointia. Isis-järjestön toiminta on luonteeltaan selvästi kansainvälistä rauhaa vaarantavaa. Järjestön toimintatapoja ja sen tavoittelemaa yhteiskuntajärjestystä on jo lähtökohtaisesti pidettävä YK:n tarkoitusperien vastaisena ja järjestö on maatietojen mukaan syyllistynyt jatkuvasti terroristisiin tekoihin sekä vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Isisiin liittyminen antoi järjestön luonteen ja toimintatapojen vuoksi vakavan aiheen arvioida poissuljennan soveltumista valittajan yksilöllisessä tapauksessa.

Isis oli syyllistynyt terroriteoiksi katsottaviin julmuuksiin Syyriassa ja Irakissa myös valittajan järjestöön liittymisen aikaan. Järjestön teoista oli myös uutisoitu jo ennen tätä, minkä lisäksi valittaja oli itsekin kertonut tutustuneensa järjestön itse levittämiin videoihin julmuuksista. Ottaen huomioon valittajan kertomus ja ajantasainen maatieto hallinto-oikeus ei pitänyt uskottavana valittajan väitettä siitä, ettei hän koulutettuna täysi-ikäisenä henkilönä ollut tietoinen Isisin toimintatavoista liittyessään järjestöön ja vannoessaan sille uskollisuutta. Valittajan voitiin siten katsoa liittyneen Isisiin harkitusti ja tietoisena sen toimintatavoista ja tavoitteista ja hänen pyrkimyksenään voitiin näin ollen katsoa olleen omalta osaltaan edistää näitä tavoitteita.

Hallinto-oikeus katsoi, että Isisin toiminnan luonne ja toiminta Irakissa sekä sen suorittamat terroristiset teot ja niiden laajuus huomioon ottaen, valittajan voitiin katsoa vapaaehtoisesti järjestön toimintaan osallistumalla omalta osaltaan myötävaikuttaneen Isisin harjoittamaan terroristiseen toimintaan ja sen tavoitteiden toteutumiseen. Valittaja oli Isisiin liittymällä kannustanut ja toisen henkilön rekrytoimalla myös avustanut järjestön toimintaa ja sen tavoitteiden toteutumista. Tällaisen toiminnan voitiin katsoa olevan Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaista, vaikka asiassa ei oltukaan selvitetty, että valittaja itse olisi osallistunut terroritekoihin. Edellä esitetyin perustein hallinto-oikeus katsoi, että oli perusteltua aihetta epäillä, että valittaja oli tehnyt Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon. Näin ollen asiassa oli voitu soveltaa ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin mukaista poissuljentalauseketta.

Ulkomaalaislaki 87 § 1 mom, 87 a §, 87 b §, 88 § ja 88 c §
KHO:n päätös18.9.2019 taltionumero 4187. KHO hylkäsi valituslupahakemuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.