Hämeenlinnan HAO 21.12.2018 18/0628/1

Elinkeinotulon verotus - Menetyksen vähennyskelpoisuus - Lainasaaminen emoyhtiöltä - Konserniyhtiö - Kommandiittiyhtiö - Määräysvalta -

Diaarinumero: 01462/17/8103
Taltionumero: 18/0628/1
Antopäivä: 21.12.2018

Päätöslyhennelmä

Teollista toimintaa harjoittanut tytäryhtiö A Oy oli antanut korollisen lainan sen koko osakekannan omistaneelle emoyhtiö B Oyj:lle. B Oyj:n osakekannasta 96,3 prosenttia oli omistanut pääomasijoitusrahasto C Ky, jonka vastuunalaisia yhtiömiehiä olivat olleet norjalaisen pääomasijoitustoimintaa harjoittavan AS:n konserniin kuuluvat norjalainen ja suomalainen osakeyhtiö.

Emoyhtiö B Oyj oli myynyt heinäkuussa 2013 A Oy:n koko osakekannan tanskalaiselle A/S:lle. Osakekannan myynnin yhteydessä A Oy oli antanut emoyhtiölle puheena olevan velan anteeksi. Emoyhtiö oli päätetty ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuussa 2013 asettaa selvitystilaan ja emoyhtiön toiminta oli lakannut helmikuussa 2016. Asiassa oli hallinto-oikeudessa muun muassa ratkaistavana, onko A Oy:n lainasaamisen menetys vähennyskelvoton elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdan nojalla.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdan vähennysrajoituksen soveltamisedellytyksenä on, että verovelvollinen tai konserniyhtiö käyttää lainansaajayhtiössä osakeyhtiölain 8 luvun 12 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaavaa määräysvaltaa. Kommandiittiyhtiö kuuluu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 7 momentissa säädetyn konserniyhtiön käsitteen soveltamisalaan. Kun C Ky käytti osakeyhtiölain 8 luvun 12 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaavaa määräysvaltaa sekä välittömästi B Oyj:ssä että välillisesti A Oy:ssä, C Ky oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdassa tarkoitettu konserniyhtiö, joka oli omistanut vähintään kymmenen prosenttia lainansaajayhtiö B Oyj:n osakekannasta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdan soveltamisedellytykset täyttyivät asiassa, eikä saamisen menetys ollut A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Verovuosi 2013

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Johanna Virmavirta, Jaakko Sivonen ja Juhana Niemi.

Asian esittelijä Andreas Byggmästar.

Jatkovalitus tai valituslupahakemus vireillä KHO:ssa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.