Hämeenlinnan HAO 28.05.2018 18/0224/1

Kiinteistöverotus - Kiinteistön verotusarvo - Käypä arvo - Arvo omistajan hallussa - Luovutushinta

Diaarinumero: 02446/16/8111
Taltionumero: 18/0224/1
Antopäivä: 28.5.2018

Päätöslyhennelmä

A:n kolmella kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset olivat valmistuneet vuosina 1962, 1971, 1974 ja 1987 teollisuuskäyttöön. Kiinteistöt oli hankittu vapailla kaupoilla vuonna 2013. Verohallinto oli vuodelta 2014 toimitetussa kiinteistöverotuksessa vahvistanut kiinteistöjen verotusarvoksi vuonna 2013 toteutuneen luovutushinnan perusteella yhteensä 70 000 euroa. Vuodelta 2015 toimitetussa kiinteistöverotuksessa kiinteistöjen verotusarvo oli ollut yhteensä 144 601,25 euroa ja vuodelta 2016 toimitetussa kiinteistöverotuksessa 337 905,29 euroa.

Asiassa oli kysymys siitä, vastasiko kiinteistöjen vuosilta 2015 ja 2016 vahvistettu verotusarvo, joka oli laskettu osittain mainitun kauppahinnan ja osittain rakennusmaan verotusarvoista ja rakennusten jälleenhankinta-arvoista säädettyjen laskentaperusteiden mukaan, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua kiinteistöjen käypää arvoa omistajansa hallussa ja sillä paikalla, missä omaisuus oli, tai omaisuuden todennäköistä luovutushintaa, jos se on edellä mainittua arvoa suurempi.

Vuonna 2013 toteutunutta 70 000 euron luovutushintaa voitiin pitää kaupantekoajankohtana kiinteistön maapohjan ja rakennusten käypänä arvona omistajan hallussa ja sillä paikalla, missä kiinteistöt olivat. Kun otettiin huomioon kiinteistönvälittäjän lausunto kiinteistökokonaisuuden rakennusten kunnosta ja arvosta, A:n esittämä muu selvitys rakennusten huonosta kunnosta ja soveltumattomuudesta muuhun kuin henkilökohtaisten tavaroiden varastointiin sekä Verohallinnon aikaisempi arvonmääritys, jonka jälkeen ei ollut ilmennyt tapahtuneen rakennusten arvoa korottavia muutoksia, kiinteistöjen käypää arvoa vuosien 2015 ja 2016 kiinteistöverotuksissa ei ollut perusteltua pitää tätä korkeampana.

Kiinteistöjen maapohjan ja rakennusten käyvät arvot olivat näin ollen alhaisemmat kuin toimitetuissa kiinteistöverotuksissa vahvistetut verotusarvot. Tämän vuoksi verotusarvot oli alennettava käypiin arvoihin. Kiinteistöjen rakennusten ja maapohjien käyvän arvon omistajan hallussa ja sillä paikalla, missä kiinteistöt olivat, katsottiin olleen yhteensä 70 000 euroa vuosilta 2015 ja 2016 toimitettavissa kiinteistöverotuksissa.

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Vesa Sirkesalo, Johanna Virmavirta ja Juhana Niemi. Asian esittelijä Hannu Aalto.

Vrt. KHO:2014:128

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.