Helsingin HAO 07.06.2012 12/0584/5

Lastensuojelu - Sijoitus avohuollon tukitoimena - Muutoksenhakuoikeus - Päätöksen valituskelpoisuus

Diaarinumero: 01825/12/6138
Taltionumero: 12/0584/5
Antopäivä: 7.6.2012

Lastensuojelulain 89 §:n 2 momentin (88/2010) mukaan muutosta lain 37 §:ssä tarkoitetussa sijoitusta avohuollon tukitoimena koskevassa asiassa saa hakea lapsen huoltaja sekä vanhempi, jonka kanssa yhdessä asumista päätös koskee.

Lastensuojelulain edellä mainittua muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 225/2009 vp) yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee, että vanhemmalla, jonka kanssa yhdessä asumista päätös koskee, tarkoitetaan vanhempaa, jonka kanssa lapsen olisi tarkoitus asua lastensuojelulain 37 §:n mukaisen sijoituspäätöksen perusteella.

Viranhaltija oli päätöksellään sijoittanut lapsen avohuollon tukitoimena pääkaupunkiseudun turvakotiin yhdessä äitinsä kanssa, joka on lapsen ainoa huoltaja. Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaosto oli hylännyt lapsen isän oikaisuvaatimuksen. Lapsen isä oli valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus jätti isän valituksen tutkimatta sekä kumosi ja poisti lapsi- ja perhejaoston päätöksen. Hallinto-oikeus totesi, ettei isä ole lapsen huoltaja eikä tarkoituksena ole ollut, että lapsi asuisi isänsä kanssa sijoituspaikassa. Päätös lapsen sijoituksesta lastensuojelulain 37 §:n nojalla ei siten koske isää siten, että hänellä olisi lastensuojelulain 89 §:n 2 momentin perusteella oikeus hakea muutosta viranhaltijan päätökseen. Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston ei ole tullut tutkia isän oikaisuvaatimusta.

Lastensuojelulaki 37 § 1 mom
Lastensuojelulaki 89 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.