Turun HAO 17.9.2004 04/0291/1

Rakennusvalvonta - Luvaton rakentaminen - Toimenpideluvan tarve - Lipputanko

Oikeuskysymyksenä oli, tarvitseeko lipputangon pystyttäminen rannalle oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa- ja metsätalousalueella toimenpideluvan.

Veneilyseura omistaa noin 2 hehtaarin suuruisen saaren. Saaren eteläosa on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu loma-asuntorakennusten alueeksi, jossa on kaksi rakennuspaikkaa (RA2). Muu osa saarta on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ympäristöarvoja (MY) ja jonne sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.

Lipputanko, jonka korkeus on noin 9 metriä, sijaitsee saaren pohjoisosassa kalliolla, yleiskaavan mukaisella MY-alueella noin 13 metriä rantaviivasta.

Ympäristölautakunta oli velvoittanut veneilyseuran poistamaan lipputangon.

Hallinto-oikeus totesi, että lipputanko on pohjoisesta katsoen näkyvällä paikalla lähellä rantaa. Se ei kuitenkaan näy saaren eteläpuolella olevalle laajemmalle vesialueelle ja laivaväylälle. Lipputangolla ei ole sen koko ja rakenne huomioon ottaen sellaista merkitystä maisemakuvaan, maankäyttöön tai luonnonoloihin, että sitä on pidettävä maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna erillislaitteena, jonka pystyttämiseen olisi tarvittu toimenpidelupa.

Koska lipputangon sijoittamiseen ei ole tarvittu maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua lupaa, ympäristölautakunnalla ei ole ollut oikeutta velvoittaa sitä poistettavaksi. Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen tällä perusteella ja myös siksi, että asianosaista ei ollut ennen asian ratkaisemista kuultu.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 182 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 62 § 1 mom 4 kohta

KHO:n päätös 7.3.2006 taltionumero 479. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta. KHO kuitenkin katsoi, että hallinto-oikeuden olisi tullut kumota päätös vain kuulemisvirheen johdosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.