Turun ja Porin LO 28.10.1999 99/0499/2

Koulukuljetus - Koulumatkan pituus - Oppilaaksi ottaminen - Muu kuin lähikoulu - Perusopetuslaki

Oikeuskysymyksenä oli, onko kunta velvollinen korvaamaan
perusopetusta saavan vieraan kielen opiskelun vuoksi muuhun
kuin lähikouluun hakeutuneen oppilaan kodin ja koulun
välisestä yli viiden kilometrin pituisesta matkasta aiheutuvat
kustannukset, kun matka lähikouluun on alle viisi
kilometriä.
Lääninoikeus hylkäsi huoltajan valituksen koulumatkakustannusten
korvaamisesta. Kunta oli osoittanut oppilaalle lähikoulun
ja huolehtinut velvollisuudestaan järjestää oppilaalle
perusopetusta. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää
koulukuljetusta tai korvata siitä aiheutuvia kustannuksia
sellaiselle oppilaalle, joka hakemuksesta käy muuta
kuin lähikoulua, vaikka koulumatkan pituus ylittää viisi
kilometriä. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että lähikoulussa
ei voinut saada opetusta latinan kielessä.
Esittelijän eriävä mielipide: Oppilaaksi ottamisen yhteydessä
ei oltu asetettu perusopetuslain 32 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla oppilaaksi ottamisen edellytykseksi
sitä, että huoltaja vastaa koulumatkakustannuksista. Huoltajan
hakemusta koulumatkakustannusten korvaamisesta ei
siksi voitu hylätä sillä päätöksestä ilmenevällä perusteella,
että koulumatka lähikouluun ei ylittänyt viittä kilometriä.
Oppilaan oikeus saada korvaus koulumatkoista tuli
tässä tilanteessa arvioida sanotun lain 32 §:n 1 momentissa
säädettyjen edellytysten perusteella.
PerusopetusL 6 § 2 mom
PerusopetusL 11 §
PerusopetusL 28 §
PerusopetusL 32 § 1 mom
PerusopetusL 32 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.