Lapin LO 20.12.1999 5064

Ennakkoperintä - Matkakustannusten korvaus - Intressipiiri - Ensisijainen työpaikka - Toissijainen työpaikka - Varsinainen työpaikka - Konserni

Oikeuskysymyksenä ennakkoratkaisussa oli, muodostivatko
kaksi osakeyhtiötä tuloverolain 71 §:n 1 momentissa tarkoitetun
intressipiirin, jolloin yhtiöiden yhteisellä toimitusjohtajalla
voitiin katsoa olevan ensisijaisen työpaikan lisäksi
toissijainen työpaikka toisella paikkakunnalla, minkä
johdosta toimitusjohtajalle toissijaiselle työpaikalle tehdyistä
matkoista maksettavat korvaukset voitiin katsoa sellaisiksi
ennen ennakonpidätyksen toimittamista korvattaviksi
eriksi, joista ei ole toimitettava ennakonpidätystä.
Kolme metsäteollisuusalalla toimivaa yhtiötä C Oy, D Oy ja
E Oy omistivat A Oy:n ja B Oy:n kaikki osakkeet niin, että
yhtiöistä C Oy omisti kummastakin ensiksi mainitusta yhtiöstä
50 % D Oy:n omistaessa A Oy:stä 50 % ja E Oy:n omistaessa
B Oy:stä 50 %. Sekä A Oy:n että B Oy:n liikevaihdosta 80 %
muodostui C Oy:n tekemistä tilauksista ja niiden kummankin
toimialana oli laivanselvitys ja huolinta sekä näitä palveleva
toiminta. Yhtiöt myös tekivät liiketoiminnassaan yhteistyötä
siten, että ne käyttivät samoja laivoja ja sopivat
lastaustoiminnasta yhteisesti. Yhtiöillä oli lisäksi yhteinen
toimitusjohtaja, jonka palkan mainitut yhtiöt maksoivat
puoliksi ja jonka työtehtäviin kuului lastaustoiminnan valvominen
X:n ja Y:n kunnissa, joiden kautta laivareitit pääsääntöisesti
kulkivat. Toimitusjohtaja työskenteli pysyvästi yhtä
paljon A Oy:n toimipaikalla X:n kunnassa kuin B Oy:n toimipaikalla
Y:n kunnassa. Toimitusjohtajalla oli asunto Y:n
kunnassa.
Verovirasto on antanut A Oy:n hakemuksen johdosta ennakkoratkaisun,
jossa se on todennut, että koska A Oy ja B Oy
eivät olleet osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n tarkoittamassa
konsernisuhteessa, ne eivät muodostaneet tuloverolain 71 §:n
1 momentissa tarkoitettua intressipiiriä. Toimitusjohtajalla
oli katsottava olevan varsinaiset työpaikat sekä X:n kunnassa
A Oy:n toimipaikassa että Y:n kunnassa B Oy:n toimipaikassa,
eikä hänelle voitu verovapaasti korvata hänen kummallekaan
varsinaiselle työpaikalleen tekemistään työmatkoista aiheutuneita
kustannuksia.
A Oy vaati, että hallinto-oikeus kumoaa veroviraston päätöksen
ja lausuu ennakkoratkaisuna, että A Oy ja B Oy muodostavat
tuloverolain 71 §:n 1 momentissa tarkoitetun intressipiirin,
jolloin toimitusjohtajalle voidaan verovapaasti korvata
matkustamiskustannukset hänen toissijaiselle työpaikalleen
X:n kuntaan.
Hallinto-oikeus katsoi, että yllä mainituissa olosuhteissa
ja siitä huolimatta, ettei A Oy:n ja B Oy:n välillä ollut
osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua konsernisuhdetta,
mainitut yhtiöt muodostivat tuloverolain 71 §:n 1 momentissa
tarkoitetun intressipiirin. Toimitusjohtajalla oli ensisijainen
työpaikka Y:n kunnassa, jossa hänellä oli myös asunto,
ja toissijainen työpaikka X:n kunnassa. Näin ollen toimitusjohtajalle
toissijaiselle työpaikalleen X:n kuntaan tekemistään
matkoista maksetut matkustamiskustannusten ja kohtuullisten
majoittumiskustannusten korvaukset olivat sellaisia
ennen ennakonpidätyksen toimittamista korvattavia eriä,
joista ei ollut toimitettava ennakonpidätystä.
TuloveroL 71 §
EnnakkoperintäL 15 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.