Lapin LO 22.10.1999 459

Eläketulovähennys - Puhdas ansiotulo - Vahvistetun tappion huomioonottaminen

Tuloverolain 100 ja 101 §:n mukaan eläketulovähennys lasketaan
ottamalla huomioon puhtaan ansiotulon määrä. Puhtaan
ansiotulon noustessa säännöksessä ilmaistun suuruiseen määrään
eläketulovähennystä ei myönnetä lainkaan. Oikeuskysymyksenä
oli, miten verovuotta edeltäneeltä vuodelta vahvistettu
elinkeinotulon tappio on lain mukaan otettava huomioon eläketulovähennykseen
vaikuttavan puhtaan ansiotulon määrää laskettaessa.
Edellä mainittujen lainkohtien tarkoittama puhdas ansiotulo
käsittää elinkeinotoiminnan osalta sen ansiotulon määrän,
joka sisältyy tuloverolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
jaettavaan yritystuloon. Tuloverolain 30 §:n 1 momentin mukaan
luonnollisen henkilön verotettava tulo lasketaan tulolajeittain
erikseen. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulos
lasketaan kumpikin erikseen ja otetaan aikaisempien vuosien
vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen huomioon jaettavana
yritystulona verovelvollisen ansiotuloa ja pääomatuloa
laskettaessa. Kuten sanotusta lainkohdasta käy ilmi, elinkeinotoiminnan
jaettavaa yritystuloa vahvistettaessa otetaan
huomioon aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot. Jos tappion
vähentämisen jälkeen ei jää jaettavaa yritystuloa, ei niin
muodoin jää tuon elinkeinotoiminnan osalta myöskään sellaista
ansiotulo-osuutta, joka olisi otettava huomioon eläketulovähennykseen
vaikuttavan puhtaan ansiotulon määrässä.
Verovuosi_1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.