Kuopion HAO 2.11.1999 5001

Jalkakäytävän ja kadun kunnossa- ja puhtaanapito - Tontinomistaja - Liikennealue - Ratahallintokeskus - Hyöty

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden
syntymisen edellytyksenä se, että tontin
tai muun alueen omistaja tarvitsi katua tai että omistajalle
olisi siitä muuta hyötyä.
K:n kaupungin tekninen lautakunta on päätöksellään 27.1.1999
velvoittanut Ratahallintokeskuksen sakon uhalla huolehtimaan
Ratahallintokeskuksen omistamaan liikennealueeseen rajoittuvan
jalkakäytävän kunnossapidosta ja kadun puhtaanapidosta tontin
rajasta kadun keskiviivaan saakka.
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
annetun lain 19 §:n mukaan mitä tässä laissa on
säädetty tontinomistajasta, koskee soveltuvin osin myös
liikenne-, vaara- ja erityisalueita sekä niiden omistajia.
Ratahallintokeskus on valituksessaan katsonut, että sanotun
lainkohdan sanonnan "soveltuvin osin" tarkoituksena on rajata
liikennealue kunnossapitovelvollisuuden ulkopuolelle niissä
tapauksissa, kun katu tai jalkakäytävä ei millään tavoin
ole hyödyksi liikennealueelle.
Hallinto-oikeus totesi, että sanotussa laissa ei säädetä,
että velvollisuuden syntyminen kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon
edellyttäisi, että tontin tai muun alueen omistaja
tarvitsee kyseistä katua tai että omistajalle olisi siitä
muulla tavoin hyötyä. Tällaista lausumaa ei ole myöskään
sanottua lakia koskevan hallituksen esityksen (34/1975) yksityiskohtaisissa
perusteluissa. Näissä oloissa hallinto-oikeus
katsoi, että Ratahallintokeskuksen omistamiin puheena
oleviin alueisiin on sovellettava kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain tonttia
ja tontinomistajaa koskevia säännöksiä sekä katsoi Ratahallintokeskuksen
olleen velvollinen suorittamaan teknisen
lautakunnan päätöksen mukaiset toimenpiteet. Kun ne on laiminlyöty,
tekninen lautakunta on voinut velvoittaa Ratahallintokeskuksen
suorittamaan ne sakkojen uhalla.
L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 1 § 1 mom.
L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 3 § 1 mom. ja 3 mom.
L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 4 § 1 mom.
L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 9 §
L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 10 §
L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-ja puhtaanapidosta 16 §
UhkasakkoL 1 §
UhkasakkoL 4 §
UhkasakkoL 6 §
UhkasakkoL 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.